COVID-19


Obavještenje klijentima o mjerama za ublažavanje posljedica COVID-19

Dragi klijenti,

Partner MKF je pripremila paket mjera podrške svojim klijentima čija je kreditna sposobnost ugrožena ili smanjena usljed negativnih efekata širenja bolesti COVID-19. Vrijeme pred nama nosi neizvjesnost i mi želimo da znate da smo tu za vas.

Sa dužnom pažnjom pristupit ćemo svakom pojedinačnom slučaju, a mjere podrške koje vam možemo ponuditi su:

 • zastoj plaćanja/odgoda (moratorij) rata mikrokredita   
 • odobravanje novog mikrokredita kojim će biti zatvoren postojeći mikrokredit, a klijentu isplaćena dodatna novčana sredstva koja su mu potrebna za prevazilaženje poteškoća sa likvidnošću, sa ili bez grejs perioda
 • izmjena ugovorenih uslova otplate gdje se mijenja otplatni plan na način da se produžava otplatni rok, a mjesečna rata se umanjuje u odnosu na visinu rate koja je definisana otplatnim planom na inicijalnom mikrokreditu, sa ili bez grejs perioda, i
 • modalitet ili kombinaciju gore navedenih posebnih mjera. 

Prilikom ugovaranja olakšica plaćanja mikrokredita odnosno posebnih mjera, Partner MKF neće naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge kao što je naknada za obradu zahtjeva.

Vi kao klijent, trebate samostalno kontaktirati Partner MKF i podnijeti zahtjev za olakšicu plaćanja rata mikrokredita lično ili putem elektronskih kanala komunikacije: telefona, elektronske pošte, web stranice, Facebook stranice, Viber-a.

Nakon što razmotrimo podneseni zahtjev, informisat ćemo vas o statusu vašeg zahtjeva i posebnoj mjeri, odnosno o modalitetu ili kombinaciji mjera, a koje predstavljaju najprimjerenije rješenje vaše novonastale situacije.

Prije definisanja primjerenog modaliteta, Partner MKF može odobriti privremeni moratorij do ukidanja proglašenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“, u cilju utvrđivanja primjerenog modaliteta za korisnika. Privremeni moratorij je namijenjen za klijenta za kojeg se procijeni da je ugrožen posljedicama COVID-19, a koji nije u mogućnosti da zbog tehničkih ili drugih prepreka podnese zahtjev za olakšicu ili sa kojim ne možemo stupiti u kontakt. U tom slučaju, bez prethodne konsultacije sa klijentom Partner MKF može odobriti zastoj u plaćanju rata mikrokredita kao privremeni moratorij. Ukoliko u toku trajanja privremenog moratorija, ne stupimo u kontakt i ne dogovorimo neku od posebnih mjera, istekom privremenog moratorija ćemo biti prinuđeni da klijentova kreditna dugovanja smatramo dospjelim i da se sa istim postupa u skladu sa važećim Ugovorom o mikrokreditu.

Ukoliko vam odobrimo posebnu mjeru zastoja plaćanja/odgode (moratorija), u tom slučaju zaustavit će se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata će se obračunavati, ali ne i dospjevati u periodu zastoja plaćanja/odgode (moratorija).

Ovim načinom otplate, krajnji rok otplate se datumski produžava za broj mjeseci koliko je trajao moratorij.

Više informacija o modalitetima i uslovima odobravanja posebnih mjera, visini i načini obračuna redovne i zatezne kamate možete pronaći u dijelu „Najčešće postavljena pitanja od strane korisnika mikrokredita“

Također, ovom prilikom želimo da istaknemo da prema Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“, te ovim mjerama neće biti obuhvaćeni korisnici koji su imali finansijske probleme i prije izbijanja pandemije. I za ove klijente imamo rješenja pa ih pozivamo da nas kontaktiraju.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se odmah obratite vama najbližoj Partner poslovnici.

Za više informacija možete nas kontaktirati i putem besplatnog info telefona 080 02 02 07 ili putem e-maila: partner@partner.ba

 

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA OD STRANE KORISNIKA MIKROKREDITA

KOJI SU DIREKTNO ILI INDIREKTNO POGOĐENI NEPOVOLJNIM EKONOMSKIM POSLJEDICAMA UZROKOVANIM POJAVOM VIRUSNOG OBOLJENJA „COVID-19“

      1. Da li će Partner MKF korisniku pogođenom negativnim ekonomskim posljedicama uzrokovanim epidemijom virusnog oboljenja „COVID-19“omogućiti privremene mjere za ublažavanje tih posljedica?

Partner MKF će omogućiti korisniku privremene mjere za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica u skladu sa odlukama Agencija za bankarstvo o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanim virusnim oboljenjem COVID-19. U skladu sa ovim odlukama Partner MKF će odobriti jednu mjeru ili kombinaciju više posebnih mjera koje će korisniku pomoći da lakše prevaziđe ovaj period, te da u narednom periodu može da nastavi da uredno izmiruje svoje obaveze po pitanju plaćanja rata mikrokredita.

       2. Ko ima pravo na posebne mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica epidemije?

Prema odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, pravo na posebne mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica epidemije može ostvariti korisnik koji je direktno ili indirektno pogođen vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem COVID-19, na način da je došlo do promjene platežne sposobnosti, a time i pogoršanja kreditne sposobnosti, čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema Partner MKF.

       3. Šta to znači u praktičnom smislu?

To znači da usljed nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“:

 • korisnik nema mogućnost za rad uslijed oboljenja, boravka u karantenu ili samoizolaciji,
 • korisnik nema mogućnost za rad uslijed gubitka posla jer je poslovni subjekt u kojem je radio privremeno obustavio ili smanjio obim poslovanja,
 • korisniku/zajedničkom domaćinstvu su značajno smanjeni prihodi,
 • korisnik se nalazi u inostranstvu i nema mogućnost povratka u BiH i
 • drugi slučajevi u kojima je kreditna sposobnost ugrožena.

      4. Na koji način se može podnijeti zahtjev?

Korisnik treba kontaktirati Partner MKF i podnijeti zahtjev za posebnom mjerom za ublažavanje ekonomskih posljedica epidemije.

Zahtjev podnosi lično ili putem elektronskih kanala komunikacije: telefona, elektronske pošte, web stranice, Facebook stranice, Viber-a.

      5. Da li postoji rok u kojem treba podnijeti zahtjev?

Rok do kojeg korisnici mogu podnijeti zahtjev za neku od posebnih mjera je 31.12.2020. godine. 

      6. Kakav je postupak nakon što se podnese zahtjev?

Nakon što je Partner MKF zaprimila zahtjev u kojem je naveden razlog zbog kojeg je kreditna sposobnost korisnika pogoršana, zahtjev se obrađuje u cilju pronalaženja najprimjerenijeg rješenja koje podrazumijeva odabir posebne mjere ili kombinacije više posebnih mjera. Nakon toga, Partner MKF putem nekog od zvaničnih kanala komunikacije ili lično kontaktira korisnika, dostavlja ponudu o kojoj se korisnik treba da izjasniti na način definisan u ponudi.

      7. Koje posebne mjere fondacija može ponuditi korisniku?

Mjere koje Partner MKF može ponuditi korisniku su:

 • Zastoj plaćanja/odgoda ( moratorij)  
 • Uvođenje grace perioda,
 • Restrukturiranje odnosno produženje roka otplate,
 • Refinansiranje odnosno dodatna sredstva za finansiranje tekuće likvidnosti

       8. Da li se prilikom ugovaranja posebnih mjera za otplatu mikrokredita  moraju platiti troškovi obrade zahtjeva?

Prilikom ugovaranja olakšica plaćanja mikrokredita odnosno posebnih mjera, Partner MKF neće naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge kao što je naknada za obradu zahtjeva.

 

MORATORIJ

      9. Šta je moratorij?

Moratorij je zastoj plaćanja/odgoda plaćanja rata prethodno ugovorenog mikrokredita. Partner MKF može korisniku odobriti zastoj plaćanja /odgodu (moratorij) sa maksimalnim rokom do 6 mjeseci.

    10. Šta je razlika između moratorija i grace perioda?

Moratorij je odobreni zastoj plaćanja/odgoda plaćanja kompletne kreditne obaveze na ugovorenom mikrokreditu i po osnovu glavnice i po osnovu kamate. Za vrijeme perioda moratorija se obračunava kamata, ali se plaća nakon njegovog isteka.

Grace period jeste odobreni period na postojećem ili novom mikrokreditu prije početka plaćanja rata u kojem se plaća obračunata kamata. Odobreni grace period može biti najduže od 6 mjeseci

     11.  Da li se za vrijeme trajanja moratorija obračunava kamatna stopa na mikrokredit?

U toku moratorija zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali dospijeva na plaćanje nakon isteka moratorija.

     12. Kolika je visina nominalne kamatne stope za vrijeme moratorija i grace perioda?

Tokom trajanja moratorija i grace perioda obračunava se nominalna kamatna stopa koja je za 40% manja od prethodno ugovorene i primjenjuje se na ostatak glavnice po mikrokreditu.

Primjer:

U tabelama ispod prikazana je otplata mikrokredita od 1.000 KM sa rokom otplate od 10 mjeseci i nominalnom kamatnom stopom od 18,99%. Otplata je prikazana u periodu prije, tokom i nakon zastoja u plaćanju/otplati (moratorija). Moratorij u otplati je urađen nakon plaćanja treće rate. Period moratorija u otplati je 3 mjeseca. U periodu moratorija nominalna kamatna stopa se smanjuje za 40% od prethodno ugovorene. Nakon isteka moratorija obračunata kamata za vrijeme trajanja moratorija ravnomjerno se raspoređuje na preostale rate mikrokredita. Korisnik nastavlja otplatu rata mikrokredita koje su uvećane za ravnomjerno raspoređenu kamatu iz perioda moratorija. Ovim načinom otplate, otplatni rok se produžava za broj mjeseci koliko je trajao moratorij.

 

Prikaz 1. Ugovoreni otplatni plan mikrokredita za koji je potrebno uraditi zastoj u plaćanju/otplati (moratorij)

 

Redovna

kamata

Glavnica Rata
1. rata 15,80 93,10 108,90
2. rata 14,40 94,50 108,90
3.rata  12,90 96,00 108,90
4. rata 11,30 97,60 108,90
5. rata   9,80 99,10 108,90
6. rata  8,20 100,70 108,90
 7. rata  6,60 102,30 108,90
8. rata 5,00 103,90 108,90
9. rata 3,40 105,50 108,90
10. rata 1,60 107,30 108,90

 

Prikaz 2. Urađen zastoj u plaćanju/otplati (moratorij) na plaćanje kamate i glavnice na 3 mjeseca

 

Redovna 

kamata

Glavnica Rata
1. rata 15,80 93,10 108,90
2. rata 14,40 94,50 108,90
3.rata  12,90 96,00 108,90
Zastoj u plaćanju kamate i glavnice 6,78    
Zastoj u plaćanju kamate i glavnice 6,78    
Zastoj u plaćanju kamate i glavnice 6,78    
4. rata 14,21  97,60 111,81
5. rata  12,71 99,10 111,81
6. rata  11,11 100,70 111,81
7. rata  9,51 102,30 111,81
8. rata 7,91 103,90 111,81
9. rata 6,31 105,50 111,81
10. rata 4,51 107,30 111,81

 

   13. Da li će se u periodu zastoja plaćanja/odgode (moratorija) obračunavati zatezna kamata?

U periodu zastoja plaćanja/odgode (moratorija) neće se obračunavati niti naplaćivati zatezna kamata.

     14. Šta nakon prestanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine?

Korisnik nastavlja plaćati rate prema izmijenjenom otplatnom planu odobrene olakšice plaćanja rata mikrokredita. Ukoliko po završetku stanja nesreće korisnik ne bude mogao nastaviti otplatu prema izmijenjenom otplatnom planu, može se obratiti Partner MKF za neku od drugih posebnih mjera za olakšavanje plaćanja rata mikrokredita.

     15. Koje mjere fondacija može korisniku ponuditi po isteku moratorija?

U skladu sa kreditnom analizom i utvrđivanjem primjerenog modaliteta, mjere koje korisniku mogu biti ponuđene u okviru modaliteta su:

 • Produženje zastoja plaćanja/odgode (moratorija) najviše do 6 mjeseci,
 • Produženja roka otplate odnosno restrukturiranje,
 • Dodatna sredstva za finansiranje tekuće likvidnosti putem refinansiranja.

 


RESTRUKTURIRANJE – PRODUŽENJE ROKA OTPLATE

     16. Šta znači restrukturiranje odnosno produženje roka otplate?

Restrukturiranja je produženje krajnjeg roka otplate prethodno ugovorenog mikrokredita, što podrazumijeva izmjenu prethodno ugovorenih uslova otplate mikrokredita uz omogućavanje otplate preostalog duga sa izmijenjenim otplatnim planom na način da se korisniku produžava rok i tako umanjuje rata u odnosu na visinu rate koja je definisana otplatnim planom na prethodno ugovorenom mikrokreditu. Restrukturiranje može biti ugovoreno sa grace periodom. Tokom grace perioda se obračunava i plaća nominalna kamatna stopa koja je umanjena za 40%. Nakon isteka grace perioda obračunava se nominalna kamatna stopa ugovorena na prethodnom kreditu.

Primjer:

U tabelama ispod prikazana je otplata mikrokredita od 1.000 KM sa rokom otplate od 10 mjeseci i nominalnom kamatnom stopom od 18,99%. Otplata je prikazana u periodu prije, i nakon restrukturiranja. Restrukturiranje je urađeno nakon plaćanja treće rate. Iznos za restrukturiranje prethodno ugovorenog mikrokredita je 737,50 KM.  Grace period je 3 mjeseca.  Nominalna kamatna stopa u grace periodu se smanjuje za 40%  a nakon isteka grace perioda nominalna kamatna stopa je ista kao na prethodno ugovorenom kreditu (18,99%). Nakon isteka grace perioda korisnik plaća glavnicu i kamatu prema otplatnom planu restrukturiranog mikrokredita.

 

Prikaz 1. Ugovoreni otplatni plan mikrokredita za koji je potrebno uraditi restruktuiranje mikrokredita poslije treće a dospjela kamata od dvije rate

 

Redovna

 kamata

Glavnica Rata
1. rata 15,80 93,10 108,90
2. rata 14,40 94,50 108,90
3.rata  12,90 96,00 108,90
4. rata 11,30 97,60 108,90
5. rata   9,80 99,10 108,90
6. rata  8,20 100,70 108,90
 7. rata  6,60 102,30 108,90
8. rata 5,00 103,90 108,90
9. rata 3,40 105,50 108,90
10. rata 1,60 107,30 108,90

Prikaz 2. Urađeno restruktuiranje sa grace periodom od 3 mjeseca, tokom grace perioda umanjena nominalna kamatna stopa za 40%, produžen rok otplate mikrokredita za ukupno 5 mjeseci (rok otplate 15 mjeseci)

             

Redovna

kamata

Glavnica Rata
1. rata 6,78       6,78
2. rata 6,78       6,78
3.rata  6,78       6,78
4. rata 14,80 54,70  69,50
5. rata  14,00 55,50 69,50
6. rata  13,10 56,40 69,50
7. rata  12,20 57,30 69,50
8. rata 11,30 58,20 69,50
9. rata 10,40 59,10 69,50
10. rata 9,40 60,10 69,50
11. rata 8,50 61,00 69,50
12. rata 7,50  62,00 69,50
13. rata 6,50 63,00 69,50
14. rata 5,50 64,00 69,50
15. rata 4,40 65,10 69,50

 

     17. Šta je restrukturiranje bez obračuna kamate?

Restrukturiranje odnosno produženje roka otplate bez obračun kamate je produženje krajnjeg roka otplate prethodno ugovorenog mikrokredita, što podrazumijeva izmjenu inicijalno ugovorenih uslova otplate mikrokredita uz omogućavanje otplate preostalog duga bez novog zaračunavanja kamate za izmijenjeni period otplate mikrokredita. Produženje roka otplate bez obračuna kamate može biti ugovoreno sa grace periodom.

Primjer:

U tabelama ispod prikazana je otplata mikrokredita od 1.000 KM sa rokom od 10 mjeseci i nominalnom kamatnom stopom od 18,99%. Otplata je prikazana u periodu prije i nakon restrukturiranja. Restrukturiranje je urađeno nakon plaćanja treće rate. U momentu restrukturiranja, dospjela je a nije plaćena kamata od četvrte i pete rate na prethodno ugovorenom mikrokreditu. Iznos za restrukturiranje prethodno ugovorenog mikrokredita je 737,50 KM. Grace period je 3 mjeseca.  U grace periodu se ne obračunava kamata. Nakon isteka grace perioda korisnik otplaćuje preostali iznos prethodno ugovorenog kredita na koji se ne obračunava nova kamata. 

 

Prikaz 1. Ugovoreni otplatni plan mikrokredita za koji je potrebno uraditi restruktuiranje bez obračunate kamate

 

Redovna

 kamata

Glavnica Rata
1. rata 15,80 93,10 108,90
2. rata 14,40 94,50 108,90
3.rata  12,90 96,00 108,90
4. rata 11,30 97,60 108,90
5. rata   9,80 99,10 108,90
6. rata  8,20 100,70 108,90
 7. rata  6,60 102,30 108,90
8. rata 5,00 103,90 108,90
9. rata 3,40 105,50 108,90
10. rata 1,60 107,30 108,90

 

Prikaz 2. Urađeno restruktuiranje sa grace periodom od 3 mjeseca, tokom i nakon isteka grace perioda nominalna kamatna stopa iznosi 0%, produžen rok otplate mikrokredita za 5 mjeseci (rok otplate 15 mjeseci).

             

Redovna 

kamata

Preostali

dug

Rata
1. rata 0,00       0,00
2. rata 0,00        0,00
3.rata  0,00    0,00
4. rata 1,75 59,70  61,45
5. rata  1,75 59,70  61,45
6. rata  1,75 59,70  61,45
7. rata  1,75 59,70  61,45
8. rata 1,75 59,70  61,45
9. rata 1,75 59,70  61,45
10. rata 1,75 59,70  61,45
11. rata 1,75 59,70  61,45
12. rata 1,75 59,70  61,45
13. rata 1,75 59,70  61,45
14. rata 1,75 59,70  61,45
15. rata 1,85 59,70  61,55

     18. Kada se može uraditi  restrukturiranje odnosno produženje roka otplate mikrokredita bez obračuna kamate?

Restrukturiranje ili produženje roka otplate mikrokredita bez obračuna kamate se može uraditi u slučaju smrt korisnika ili člana domaćinstva.

 

REFINANSIRANJE

        19. Šta je refinansiranje?

Refinansiranje mikrokredita je odobravanje novog mikrokredita kojim se zatvara prethodno odobreni mikrokredit i isplaćuju dodatna novčana sredstva koja su mu potrebna za prevazilaženje poteškoća sa likvidnošću, samog korisnika ili njegove poslovne djelatnosti. Refinansiranje može biti ugovoreno sa grace periodom. Tokom grace perioda se obračunava i plaća nominalna kamatna stopa koja je umanjena za 40%. Nakon isteka grace perioda obračunava se nominalna kamatna stopa ugovorena na prethodno ugovorenom kreditu.

Primjer:

U tabelama ispod prikazana je otplata mikrokredita od 1.000 KM sa rokom od 10 mjeseci i nominalnom kamatnom stopom od 18,99%. Otplata je prikazana u periodu prije i nakon refinansiranja. Refinansiranje je urađeno nakon plaćanja treće rate. Iznos duga po osnovu prethodno zatvorenog mikrokredita iznosi 737,50 KM. Korisniku su isplaćena dodatna novčana sredstva u iznosu od 500 KM. Ukupan iznos refinansiranja je 1.237,50 KM. Grace period je 3 mjeseca.  Nominalna kamatna stopa u grace periodu se smanjuje za 40%  a nakon isteka grace perioda nominalna kamatna stopa je ista kao na prethodno ugovorenom kreditu (18,99%).

 

Prikaz 1. Ugovoreni otplatni plan mikrokredita za koji je potrebno uraditi refinansiranje mikrokredita

 

Redovna

 kamata

Glavnica Rata
1. rata 15,80 93,10 108,90
2. rata 14,40 94,50 108,90
3.rata  12,90 96,00 108,90
4. rata 11,30 97,60 108,90
5. rata   9,80 99,10 108,90
6. rata  8,20 100,70 108,90
 7. rata  6,60 102,30 108,90
8. rata 5,00 103,90 108,90
9. rata 3,40 105,50 108,90
10. rata 1,60 107,30 108,90

 

Prikaz 2. Urađeno refinansiranje sa grace periodom od 3 mjeseca, isplaćena dodatna novčana sredstva u iznosu od 500 KM, produžen rok za 10 mjeseci (rok otplate 20 mjeseci)

 

 Redovana 

kamata

Glavnica Rata
1. rata 11,76   11,76
2. rata 11,76   11,76
3.rata  11,76   11,76
4. rata 19,60 64,00 83,60
5. rata  18,60 65,00 83,60
6. rata  17,50 66,10 83,60
 7. rata  16,50 67,10 83,60
8. rata 15,40 68,20 83,60
9. rata 14,40 69,20 83,60
10. rata 13,30 70,30 83,60
11. rata 12,20 71,40 83,60
12. rata 11,00 72,60 83,60
13. rata 9,90 73,70 83,60
14. rata 8,70 74,90 83,60
15. rata 7,50 76,10 83,60
16. rata 6,30 77,30 83,60
17. rata 5,10 78,50 83,60
18. rata 3,90 79,70 83,60
19. rata 2,60 81,00 83,60
20. rata 1,20 82,40 83,60