Donacija računarske opreme - OŠ "Skokovi" Cazin

25.05.2018 u 09:33

Partner mikrokreditna fondacija je nastavila sa donacijom računarske opreme javnim ustanovama, udruženjima i zadrugama. Ovoga puta je to bila Osnovna škola „Skokovi“ u Cazinu. Direktor škole Anel Tahirović zahvalio se na donaciji i odličnoj saradnji sa Partner MKF.
Nadamo se da će vrijedni učenici ove škole iskoristiti doniranu računarsku opremu kako bi unaprijedili svoja znanja.