Fasadna boja - faktor uticaja na potrošnju energije

27.01.2020 u 12:47

Da li znate da boja fasade utiče na temperaturu unutrašnjih prostorija?

Ukoliko koristite svijetlije boje sa reflektirajućom površinom za fasadu, znatno smanjujete potrebe za hlađenjem u ljetnom periodu.

Odgovarajućom fasadom smanjujete i količinu energenta koji koristite za grijanje, a samim tim i količinu CO2 koju emitujute u atmosferu.

Finansiranje izolacije vajnskih zidova i efikasne sisteme grijanja omogućava vam Partner MKF kroz posebnu kreditnu liniju uz koju ostvarujete povrat na investiciju u iznosu od 15% do 20%.

Više na: https://www.partner.ba/zelim-topliji-dom