Obavještenje klijentima o mjerama za ublažavanje posljedica COVID-19
 

10.04.2020 u 15:36

Dragi klijenti,

Partner MKF je pripremila paket mjera podrške svojim klijentima čija je kreditna sposobnost ugrožena ili smanjena usljed negativnih efekata širenja bolesti COVID-19. Vrijeme pred nama nosi neizvjesnost i mi želimo da znate da smo tu za vas.

Sa dužnom pažnjom pristupit ćemo svakom pojedinačnom slučaju, a mjere podrške koje vam možemo ponuditi su:

  • zastoj plaćanja/odgoda (moratorij) rata mikrokredita   
  • odobravanje novog mikrokredita kojim će biti zatvoren postojeći mikrokredit, a klijentu isplaćena dodatna novčana sredstva koja su mu potrebna za prevazilaženje poteškoća sa likvidnošću, sa ili bez grejs perioda
  • izmjena ugovorenih uslova otplate gdje se mijenja otplatni plan na način da se produžava otplatni rok, a mjesečna rata se umanjuje u odnosu na visinu rate koja je definisana otplatnim planom na inicijalnom mikrokreditu, sa ili bez grejs perioda, i
  • modalitet ili kombinaciju gore navedenih posebnih mjera. 

Prilikom ugovaranja olakšica plaćanja mikrokredita odnosno posebnih mjera, Partner MKF neće naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge kao što je naknada za obradu zahtjeva.

Vi kao klijent, trebate samostalno kontaktirati Partner MKF i podnijeti zahtjev za olakšicu plaćanja rata mikrokredita lično ili putem elektronskih kanala komunikacije: telefona, elektronske pošte, web stranice, Facebook stranice, Viber-a.

Nakon što razmotrimo podneseni zahtjev, informisat ćemo vas o statusu vašeg zahtjeva i posebnoj mjeri, odnosno o modalitetu ili kombinaciji mjera, a koje predstavljaju najprimjerenije rješenje vaše novonastale situacije.

Prije definisanja primjerenog modaliteta, Partner MKF može odobriti privremeni moratorij do ukidanja proglašenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“, u cilju utvrđivanja primjerenog modaliteta za korisnika. Privremeni moratorij je namijenjen za klijenta za kojeg se procijeni da je ugrožen posljedicama COVID-19, a koji nije u mogućnosti da zbog tehničkih ili drugih prepreka podnese zahtjev za olakšicu ili sa kojim ne možemo stupiti u kontakt. U tom slučaju, bez prethodne konsultacije sa klijentom Partner MKF može odobriti zastoj u plaćanju rata mikrokredita kao privremeni moratorij. Ukoliko u toku trajanja privremenog moratorija, ne stupimo u kontakt i ne dogovorimo neku od posebnih mjera, istekom privremenog moratorija ćemo biti prinuđeni da klijentova kreditna dugovanja smatramo dospjelim i da se sa istim postupa u skladu sa važećim Ugovorom o mikrokreditu.

Ukoliko vam odobrimo posebnu mjeru zastoja plaćanja/odgode (moratorija), u tom slučaju zaustavit će se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata će se obračunavati u periodu zastoja plaćanja/odgode (moratorija).

Ovim načinom otplate, otplatni rok se datumski produžava za broj mjeseci koliko je trajao moratorij.

Također, ovom prilikom želimo da istaknemo da prema Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“, te ovim mjerama neće biti obuhvaćeni korisnici koji su imali finansijske probleme i prije izbijanja pandemije. I za ove klijente imamo rješenja pa ih pozivamo da nas kontaktiraju.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se odmah obratite vama najbližoj Partner poslovnici.

Za više informacija možete nas kontaktirati i putem besplatnog info telefona 080 02 02 07 ili putem e-maila: partner@partner.ba