Želite da na brz i jednostavan način dođete do novca kako bi pokrenuli ili proširili vlastiti biznis?

Dovoljno je samo da nas kontaktirate i predstavite vašu poslovnu ideju.

 

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za mikrokredit je lična karta i CIPS prijava prebivališta. 

Uslovi mikrokreditiranja

Iznos mikrokredita: od 400 KM do 10.000 KM

Rok otplate: od 3 i do 84 mjeseca

Grejs period: do 6 mjeseci

Naknada za obradu mikrokredita: 2%

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna, obračunata na ostatak glavnice i različita je u zavisnosti od iznosa mikrokredita:

Iznos KM

  Od 400 do i 2.500  

  Od 2.501 do 5.000  

  Od 5.001 do 10.000  

NKS

24,49%

21,99%

20,49%

Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom ovjere prateće dokumentacije:

Iznos KM

Rok otplate mjeseci

NKS%

Troškovi obrade %

EKS%

2.500

84

   24,49     

2,00

    28,69    

5.000

84

     21,99      

2,00

25,41

10.000

84

     20,49      

2,00

23,50

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

ONLINE PRIJAVA

Želite podnijeti zahtjev za mikrokredit?

Popunite našu online aplikaciju i kontaktirat će vas nadležni kreditni službenik. Molimo popunite sva polja i unesite vaše važeće podatke.

Potvrđujem svoju saglasnost da Partner MKF u svrhu obrade ovog zahtjeva može:

  • Izvršiti provjeru mojih kreditnih zaduženja i kreditne istorije iz bilo kojeg zakonskog izvora
  • Pismeno ili usmeno komunicirati sa svim punoljetnim članovima mog domaćinstva u svrhu prikupljanja informacija vezanih za obradu zahtjeva
  • Obrađivati moje lične podatke na zakonom propisan način
  • Prikupljene lične podatke automatizovano obrađivati i koristiti za svoje potrebe, te ih dostavljati drugim institucijama u skladu sa važećim zakonima
  • Obustaviti postupak obrade zahtjeva u slučaju da odbijem dati tražene lične podatke

Upoznat/ta sam da imam pravo pristupa u lične podatke koji su upisani u svrhu obrade zahtjeva te da imam pravo zahtijevati ispravku u slučaju da su ti podaci netačni.

Upoznat/ta sam da Partner MKF zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa Opštim uslovima poslovanja Partner MKF, te da iste prihvatam popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva.