Ovo je pravi trenutak da imate posao na kućnom pragu.

Partner MKF vam pruža mogućnost kreditiranja sa grejs periodom, odgodu plaćanja glavnice u periodu kada je prihod od poslovanja umanjen.

Rok otplate i ratu mikrokredita prilagođavamo mogućnostima vašeg domaćinstva.

Svi Partnerovi mikrokrediti su bez troška obrade, bez troškova osiguranja mikrokredita i bez mjenice.

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za kredit je lična karta i CIPS prijava prebivališta. Sve ostalo ćete dogovoriti sa našim službenicima.

Uslovi mikrokreditiranja

Iznos mikrokredita: od 400 KM do 10.000 KM

Rok otplate: od 3 i do 84 mjeseca

Grejs period: do 6 mjeseci

Bez naknade za obradu mikrokredita.

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna, obračunata na ostatak glavnice i različita je u zavisnosti od iznosa mikrokredita:

Iznos KM

  Od 400 do i 2.500  

  Od 2.501 do 5.000  

  Od 5.001 do 10.000  

NKS

19,99%

17,49%

15,99%

Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom mjenice i ovjere prateće dokumentacije:

      Iznos KM  

    Rok otplate mjeseci    

NKS%

    Troškovi obrade %   

  EKS%

2.500

84

        19,99        

0

      22,03    

5.000

84

       17,49      

0

19,02

10.000

84

      16,00      

0

17,25

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

ONLINE PRIJAVA

Želite podnijeti zahtjev za mikrokredit?

Popunite našu online aplikaciju i kontaktirat će vas nadležni kreditni službenik. Molimo popunite sva polja i unesite vaše važeće podatke.

Potvrđujem svoju saglasnost da Partner MKF u svrhu obrade ovog zahtjeva može:

  • Izvršiti provjeru mojih kreditnih zaduženja i kreditne istorije iz bilo kojeg zakonskog izvora
  • Pismeno ili usmeno komunicirati sa svim punoljetnim članovima mog domaćinstva u svrhu prikupljanja informacija vezanih za obradu zahtjeva
  • Obrađivati moje lične podatke na zakonom propisan način
  • Prikupljene lične podatke automatizovano obrađivati i koristiti za svoje potrebe, te ih dostavljati drugim institucijama u skladu sa važećim zakonima
  • Obustaviti postupak obrade zahtjeva u slučaju da odbijem dati tražene lične podatke

Upoznat/ta sam da imam pravo pristupa u lične podatke koji su upisani u svrhu obrade zahtjeva te da imam pravo zahtijevati ispravku u slučaju da su ti podaci netačni.

Upoznat/ta sam da Partner MKF zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa Opštim uslovima poslovanja Partner MKF, te da iste prihvatam popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva.