U protekle dvije godine hiljadu porodica poboljšalo energijsku efikasnost