Upit za dostavu ponude - Konsultantske usluge

04.11.2019 u 11:23

Predmet:  Upit za dostavu ponude

Poštovani,

Partner mikrokreditna fondacija sa sjedištem u Tuzli za potrebe poslovanja treba da izvrši nabavku konsultantske usluge u implementaciji sistema upravljanja rizikom eksternalizacije sa jednom implementacijom Cloud rješenja na osnovu specifikacije koja je sastavni dio ovog upita.

Rok za isporuku konsultantske usluge je 31.01.2020. godine.

Predviđeno je plaćanje nakon realizacije i prijema usluge, što će biti definisano ugovorom o poslovnoj saradnji. Avansno plaćanje nije predviđeno.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa našom fondacijom i dostavljanjem ponude, molimo Vas da prilikom kreiranja ponude navedete:

  • cijenu usluge sa PDVom,
  • rok isporuke,
  • način plaćanja,
  • referentnu listu-općenito,
  • referntnu listu za realizovane ili slične projekte.

Ponude je potrebno dostaviti elektronskim putem, na adresu ponude@partner.ba najkasnije do 11.11.2019. do 15:00 sati.

Svi ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem o ishodu poziva za ponude, te dostavljanju potrebne dokumentacije u skladu sa zakonom.

Nakon bodovanja Partner MKF zadržava pravo da direktno pregovara oko uslova ponude sa dobavljačima koji su ušli u uži krug.

Sva pitanja koja imate u vezi upita koji smo Vam dostavili možete poslati putem e-maila na adresu ponude@partner.ba.