Želim da nabavim sadnice ili plastenik


Imate ili želite da pokrenete proizvodnju jagodičastog voća i drugih kultura, uz mogućnost grejsa, odgođenog plaćanja glavnice (mjesečno se uplaćuje samo kamata), sa rokom otplate i ratom prilagođenim mogućnostima vašeg domaćinstva? Na pravom ste mjestu!

Partner MKF finansira:

  • podizanje dugogodišnjih nasada voćnjaka, vinograda,
  • nabavku sadnica voća (jagoda, jabuka, krušaka, šljiva, lješnika, oraha i ostalog voća),
  • nabavku sistema za navodnjavanje,
  • nabavku plastenika i plasteničke opreme,
  • nabavku sadnog materijala za uzgoj povrtlarskih kultura

Šta dobijate ?

Partner putem svojih dobavljača nudi svim klijentima mogućnost izbora sjemenskog i sadnog materijala, repromaterijala, plastenika kao i opreme za navodnjavanje.

Sadni materijal je deklarisan i odgovara propisanim zahtjevima o kvalitetu, gdje su čistoća sorte i zdravstvena ispravnost zagarantovani.

Kakvu vrstu pomoći možete očekivati?

Iskusno osoblje Partnera, tehnički saradnici za poljoprivredu, svakodnevno su u kontaktu sa klijentima, pružaju pomoć u vidu savjeta ali i pomoć na terenu, kada je u pitanju sadnja, održavanje zasada, rezidba, korištenje zaštitnih sredstava i slično.

 

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za kredit je lična karta i CIPS prijava prebivališta. Sve ostalo ćete dogovoriti sa našim službenicima.

Uslovi mikrokreditiranja

Iznos mikrokredita: od 400 KM do 10.000 KM.

Rok otplate: od 13 do 60 mjeseci.

Grejs period: do 6 mjeseci.

Bez naknade za obradu mikrokredita.

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunata na godišnjem nivou iznosi 5,49%.

Primjer obračuna efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom ovjere prateće dokumentacije:

Iznos KM

Rok otplate

mjeseci

NKS %

Troškovi obrade %

EKS %

10.000

60

5,49

0,00

5,69

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih.  EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog mikrokredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

Online prijava

Želite podnijeti zahtjev za mikrokredit?

Popunite našu online aplikaciju i kontaktirat će vas nadležni kreditni službenik. Molimo popunite sva polja i unesite vaše važeće podatke.

Potvrđujem svoju saglasnost da Partner MKF u svrhu obrade ovog zahtjeva može:

  • Izvršiti provjeru mojih kreditnih zaduženja i kreditne istorije iz bilo kojeg zakonskog izvora
  • Pismeno ili usmeno komunicirati sa svim punoljetnim članovima mog domaćinstva u svrhu prikupljanja informacija vezanih za obradu zahtjeva
  • Obrađivati moje lične podatke na zakonom propisan način
  • Prikupljene lične podatke automatizovano obrađivati i koristiti za svoje potrebe, te ih dostavljati drugim institucijama u skladu sa važećim zakonima
  • Obustaviti postupak obrade zahtjeva u slučaju da odbijem dati tražene lične podatke

Upoznat/ta sam da imam pravo pristupa u lične podatke koji su upisani u svrhu obrade zahtjeva te da imam pravo zahtijevati ispravku u slučaju da su ti podaci netačni.

Upoznat/ta sam da Partner MKF zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa Opštim uslovima poslovanja Partner MKF, te da iste prihvatam popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva.