Želim da se bavim stočarstvom


Želite li da se bavite stočarstvom, proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda ili pčelarstvom?

U okviru kreditne ponude Partner MKF je obezbijedila tehničku podršku poljoprivrednim proizvođačima koji ulažu u stočarstvo. Partner ima tehničkog saradnika za poljoprivredu, koji je na usluzi klijentima i koji savjetima podržava poljoprivredne proizvođače, posebno proizvođače mlijeka i mliječnih proizvoda te uzgajivače goveda, pilića, ovaca i ostalo.

 

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za kredit je lična karta i CIPS prijava prebivališta. Sve ostalo ćete dogovoriti sa našim službenicima.

Uslovi mikrokreditiranja

Iznos mikrokredita: od 3.000  KM do 10.000 KM

Rok otplate: od 3 do 84 mjeseca, 

Grejs period do 12 mjeseci

Bez naknade za obradu mikrokredita

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna, obračunata na ostatak glavnice i različita je u zavisnosti od iznosa mikrokredita:

 

Iznos KM Od 3.000 do 7.000  Od 7.001 do 10.000
NKS 16,50% 15,00%

 

Primjer izračuna efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom mjenice i ovjere prateće dokumentacije:

Iznos KM
Rok otplate
mjeseci
NKS
%
Troškovi obrade %

EKS %

7.000 84 16,50% 0,0%

17,91%

10.000
84
15,00%
0,00%

16,16%

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih.  EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog mikrokredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

Online prijava

Želite podnijeti zahtjev za mikrokredit?

Popunite našu online aplikaciju i kontaktirat će vas nadležni kreditni službenik. Molimo popunite sva polja i unesite vaše važeće podatke.

Potvrđujem svoju saglasnost da Partner MKF u svrhu obrade ovog zahtjeva može:

  • Izvršiti provjeru mojih kreditnih zaduženja i kreditne istorije iz bilo kojeg zakonskog izvora
  • Pismeno ili usmeno komunicirati sa svim punoljetnim članovima mog domaćinstva u svrhu prikupljanja informacija vezanih za obradu zahtjeva
  • Obrađivati moje lične podatke na zakonom propisan način
  • Prikupljene lične podatke automatizovano obrađivati i koristiti za svoje potrebe, te ih dostavljati drugim institucijama u skladu sa važećim zakonima
  • Obustaviti postupak obrade zahtjeva u slučaju da odbijem dati tražene lične podatke

Upoznat/ta sam da imam pravo pristupa u lične podatke koji su upisani u svrhu obrade zahtjeva te da imam pravo zahtijevati ispravku u slučaju da su ti podaci netačni.

Upoznat/ta sam da Partner MKF zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa Opštim uslovima poslovanja Partner MKF, te da iste prihvatam popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva.