Biljana Ćatić, Sanski Most


Sada kada imamo izolaciju i novu fasadu, naša kuća je toplija, a troškovi za nabavku ogrjeva su znatno manji.