Javni poziv za dostavu ponuda u svrhu nabavke auto guma

26.03.2021 u 10:30

U svrhu nabavke auto guma Partner MKF poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu te dostave ponudu za sljedeće gume:

Dimenzije guma   Model vozila Broj vozila u voznom parku
165/70-14                  WV Polo SDI i TDI                 114
175/70-14                  Škoda Fabia manuelni mjenjač      6
185/60-15                  Škoda Fabia automatik             14
175/65-15                  Toyota Yaris                      7
195/65-15                  WV Caddy i Toyota Prius          1+1
205/55-16                  WV Golf i Nissan Leaf             1+1
185/60-14                  Škoda Fabia - stari model         1
215/65-16                  Citroen C5                        1
215/65-16c               Opel Vivaro kombi                  1
175/70-14                   WV Polo 1.2 TDI                  3
185/65-15                  Dacia Sandero                     3

Ponuda treba da glasi na ljetne gume Fulda i zimske gume Sava.

Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti, koja je predmet ovog poziva.

Zainteresovana lica mogu preuzeti dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu bez novčane naknade upućivanjem zahtjeva putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba uz dostavljanje kontakt informacija o ponuđaču. U slučaju zahtijeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba . Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu i ostavili kontakt informacije.

 

Rok za dostavljanje ponude je 02.04.2021. godine do 9:00 sati.

Javno prezentovanje ponuda će se obaviti 02.04.2021. godine u 11:00 sati putem zoom aplikacije. Jedan sat prije zakazanog termina za prezentovanje ponuda svim ponuđačima koji su uzeli učešće u javnom pozivu, odnosno dostavili ponudu, će biti dostavljen link za prisustvovanje javnom prezentovanju ponuda.  Naručilac će donijeti odluku o dodjeli ugovora u roku od 15 dana od datuma javnog prezentovanja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem.

Odluka o nabavci će se donijeti po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Naručilac zadržava pravo poništenja javnog poziva. Osim toga, naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz dokumentacije potrebne za učešće u javnom pozivu, te u slučaju da je najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku.

Sa odabranim ponuđačem će se pregovarati. Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati.

 

 

Prijavite se na naš newsletter