Kreditna linija namjenjena za finansiranje različitih ličnih i porodičnih potreba,

u cilju poboljšanja kvalitete i životnih uslova domaćinstva. 

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za kredit je lična karta i CIPS prijava prebivališta. Sve ostalo ćete dogovoriti sa našim službenicima.

Uslovi mikrokreditiranja

Iznos mikrokredita: od 500  KM do 10.000 KM

Rok otplate: od 3 mjeseca do 72 mjeseca

Naknada za obradu mikrokredita je 2,5%, minimalno 40 KM

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna, obračunata na ostatak glavnice i različita je u zavisnosti od iznosa kredita:

Iznos KM
Od 500 do i 2.500
Preko 2.500 do i 5.000
Preko 5.000 do i 10.000
NKS
25,49%
24,99%
22,99%

Primjer izračuna efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom mjenice i ovjere prateće dokumentacije:

Iznos KM
Rok otplate
mjeseci
NKS
%
Troškovi obrade %

EKS %

2.500 72 25,49% 2,50%

27,05%

5.000 72 24,99% 2,50%

26,32%

10.000
72
22,99
2,50%

24,19%

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

 

Kvaliteta života

500

10.000

3

72

Mjesečna rata (KM)

0

Obračun je informativnog karaktera. Kontaktirajte nas za više informacija.

Otplatni plan
Kvaliteta života

Želite podnijeti zahtjev za mikrokredit?

Popunite našu online aplikaciju i kontaktirat će vas nadležni kreditni službenik. Molimo popunite sva polja i unesite vaše važeće podatke.