Javni poziv

utorak, 18. 04. 2017

U svrhu nabavke usluge sistematskog pregleda za radnike, Partner MKF poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda i sklapanje ugovora za obavljanje sistematskog pregleda za radnike:

1. Opcija 1
Ponuda treba da sadrži sve vrste usluga navedene u specifikaciji upita, a koje će se obaviti u jednoj zdravstvenoj ustanovi.

2. Opcija 2
Ponuda treba da sadrži sve vrsta usluga navedene u specifikaciji upita, a koje će se obaviti na lokacijama:

Lot 1: Sistematski pregled Mostar
Lot 2: Sistematski pregled Banja Luka
Lot 3: Sistematski pregled Tuzla
Lot 4: Sistematski pregled Zenica
Lot 5: Sistematski pregled Sarajevo


Javni poziv možete preuzeti ovdje:

Dokumenti za preuzimanje: