Javni poziv za nabavku smart kartica i čitača

petak, 10. 11. 2017

U svrhu sklapanja ugovora o isporuci, Partner MKF Tuzla poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda za nabavku:

1. Smart kartica i čitača sa dodatnom opremom

Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog oglasa. Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju bez novčane naknade upućivanjem zahtjeva putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba uz dostavljanje kontakt informacija o ponuđaču. U slučaju zahtjeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba. Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju i ostavili kontakt informacije.

Rok za podnošenje ponude je 17.11.2017. godine do 16:30 sati.


Javni poziv možete preuzeti ovdje:

Dokumenti za preuzimanje: