Oglas za prijem u radni odnos - Kreditni službenik za opštinu Mostar

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Mikrokreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid. Partner MKF ima 289 radnika koji rade u 68 ureda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naša misija je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Partner je neprofitna organizacija koja sav višak prihoda nad rashodima usmjerava u plasiranje novih mikrokredita u Bosni i Hercegovini.  Plasiranjem mikrokredita, Partner mikrokreditna fondacija, ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta. Vrijednosti za koje se Partner zalaže u radu sa korisnicima mikrokredita i radnicima su: timski rad, iskrenost, jednakost, odgovornost i učenje.

Partner mikrokreditna fondacija je u postupku osnivanja mikrokreditnog duštva koje će plasirati kredite u iznosu do 50.000 KM te traži kandidate za rad u mikrokreditnom društvu. Ukoliko želite karijeru u timu budućeg mikrokreditnog društva i želite sticati nova iskustva, dinamičan i kreativan posao, raditi u skladu sa najnovijim svjetskim praksama, a sve u cilju ličnog napretka i napretka sredine u kojoj radite, pozivamo vas da se prijavite na sljedeći

Oglas za prijem u radni odnos na poziciju:

Kreditni službenik za područje opštine Mostar, 1 izvršilac

Mjesto rada: mjesne zajednice: Avenija Kralja Tomislava-dio, Bačevići, Bijeli brijeg 1, Bijeli brijeg 2, Buna, Cernica, CIM, Ilići, Jasenica, Kruševo, Podhum, Rodoč 1, Rodoč 2, Rondo, Slipčići, Vihovići, Zahum, Zgoni

GLAVNE ODGOVORNOSTI:

Promocija, izdavanje i kvalitet kreditnog portfolia usmjerenog za individualno komercijalno mikrokreditiranje osoba koje žele da pokrenu ili prošire biznis, čiji su biznisi održivi, ili koji žele da poboljšaju uslove i kvalitet života. Pružanje usluga Partner-a na terenu, neposrednim kontaktom sa potencijalnim korisnicima mikrokredita, kao i putem poslovnih partnera sa kojima zaključuje ugovor o poslovnoj saradnji (zadruge, udruženja, proizvođači, privredni subjekti).  

                USLOVI ZA PRIJAVU:

·         VSS - poželjno (ECTS 180 bodova) iz oblasti ekonomije, marketinga ili društvenih nauka ili SSS (IV stepen),

·         Aktivno poznavanje rada sa MS office aplikacijama,

·         BiH državljanstvo,

·         Vozačka dozvola B kategorije,

·         Organizacijske, prezentacijske, komunikacijske i pregovaračke sposobnosti, izražena kreativnost, fleksibilnost, visoka motivisanost, sposobnost rada u timu, spremnost na terenski rad koji je obavezan. 

               

NUDIMO:

·         Radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan period probnog rada u trajanju od 3 mjeseca sa mogućnošću produženja do maksimalno 6 mjeseci,

·         Stimulacije za postignute rezultate,

·         Efikasnu tehničku i materijalnu podršku.

                 OD KANDIDATA OČEKUJEMO:

·         Da su fleksibilni u smislu radnog vremena i mjesta rada,

·         Da su spremni da rade u timovima,

·         Da su spremni na kontinuiran rad na terenu i

·         Da su spremni na kontinuiranu edukaciju

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite timu budućeg mikrokreditnog društva, dostavite svoju prijavu putem elektronskog linka: https://kwiksurveys.com/s/GbVEzXar   

 Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicije.

Zadržavamo pravo da razgovor i testiranje obavimo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka zapošljavanja i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka zapošljavanja ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama na period od 6 mjeseci. Za više informacija možete se javiti putem telefona 035 300 250 ili besplatne info linije na broj: 080 020 207

Prijavite se na naš newsletter