Oglas za prijem u radni odnos na poziciji: Kreditni službenik za područje opštine Srebrenik i Gračanica, 1 izvršilac

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Mikrokreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid. Partner MKF ima 287 radnika koji rade u 68 ureda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naša misija je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Partner je neprofitna organizacija koja sav višak prihoda nad rashodima usmjerava u plasiranje novih mikrokredita u Bosni i Hercegovini.  Plasiranjem mikrokredita, Partner mikrokreditna fondacija, ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta. Vrijednosti za koje se Partner zalaže u radu sa korisnicima mikrokredita i radnicima su: timski rad, iskrenost, jednakost, odgovornost i učenje.

Partner mikrokreditna fondacija je u postupku osnivanja mikrokreditnog duštva koje će plasirati kredite u iznosu do 50.000 KM te traži kandidate za rad u mikrokreditnom društvu. Ukoliko želite karijeru u timu budućeg mikrokreditnog društva i želite sticati nova iskustva, dinamičan i kreativan posao, raditi u skladu sa najnovijim svjetskim praksama, a sve u cilju ličnog napretka i napretka sredine u kojoj radite, pozivamo vas da se prijavite na sljedeći

Oglas za prijem u radni odnos na poziciji:

Kreditni službenik za područje opštine Srebrenik i Gračanica, 1 izvršilac

GLAVNE ODGOVORNOSTI:

Promocija, izdavanje i kvalitet kreditnog portfolia usmjerenog za individualno komercijalno mikrokreditiranje osoba koje žele da pokrenu ili prošire biznis, čiji su biznisi održivi, ili koji žele da poboljšaju uslove i kvalitet života. Pružanje usluga Partner-a na terenu, neposrednim kontaktom sa potencijalnim korisnicima mikrokredita, kao i putem poslovnih partnera sa kojima zaključuje ugovor o poslovnoj saradnji (zadruge, udruženja, proizvođači, privredni subjekti).  

                    USLOVI ZA PRIJAVU:

 • VSS (ECTS 180 bodova) iz oblasti ekonomije, marketinga ili društvenih nauka,
 • Aktivno poznavanje rada sa MS office aplikacijama,
 • BiH državljanstvo,
 • Vozačka dozvola B kategorije,
 • Organizacijske, prezentacijske, komunikacijske i pregovaračke sposobnosti, izražena kreativnost, fleksibilnost, visoka motivisanost, sposobnost rada u timu, spremnost na terenski rad koji je obavezan.  

                NUDIMO:

 • Radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan period probnog rada u trajanju od 6 mjeseci,
 • Stimulacije za postignute rezultate,
 • Efikasnu tehničku i materijalnu podršku.

                OD KANDIDATA OČEKUJEMO:

 • Da su fleksibilni u smislu radnog vremena i mjesta rada,
 • Da su spremni da rade u timovima,
 • Da su spremni na kontinuiran rad na terenu i
 • Da su spremni na kontinuiranu edukaciju

 

 

 

 

 

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite timu budućeg mikrokreditnog društva, dostavite svoju prijavu putem elektronskog linka: https://kwiksurveys.com/s/sjHc5iip

 Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicije.

Zadržavamo pravo da razgovor i testiranje obavimo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka zapošljavanja i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka zapošljavanja ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama na period od 6 mjeseci. Za više informacija možete se javiti putem telefona 035 300 250 ili besplatne info linije na broj: 080 020 207.

Prijavite se na naš newsletter