Obnova od poplave

Mikrokredit za obnovu stambenih i poslovnih jedinica

Iznos mikrokredita: od 1.500 KM do i 10.000 KM

Rok otplate: od 13 mjeseci do 60 mjeseci

Kamatna stopa fiksna: 20,99% nominalna godišnja (NKS)

Provizija: 0%

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 20,84%* za mikrokredit u iznosu od 6.000 KM, sa rokom otplate od 48 mjeseci.

*(za klijente sa područja Federacije BiH i Brčko distrikta, u obračun troška efektivne kamatne stope (EKS) ulazi nominalna kamatna stopa (NKS) i trošak obrade mikrokredita).

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 21,07%** za mikrokredit u iznosu od 6.000 KM, sa rokom otplate od 48 mjeseci.

**(za klijente sa područja Republike Srpske, u obračun troška efektivne kamatne stope (EKS) ulazi nominalna kamatna stopa (NKS), trošak obrade mikrokredita, trošak mjenice i trošak ovjere izjave o primanjima).

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita i obuhvata nominalnu kamatnu stopu, interkalarnu kamatnu stopu, plus naknadu za obradu mikrokredita i sve druge troškove koji nastaju povodom korištenja mikrokredita od strane klijenta (trošak mjenice, ovjera dokumentacije).

Ko može dobiti mikrokredit?

Pravo na uslove mikrokredita imaju klijenti čije je mjesto prebivališta u opštini koja je pogođena elementarnom nepogodom u mjesecu maju 2014. godine, i čija je namjena stambena izgradnja (renoviranje, proširenje, kupovina ili izgradnja) stambenih ili poslovnih jedinica.Iznos mikrokredita (KM)

Period otplate (mjeseci)

Iznos mjesečne rate (KM)

Ukupno zaduženje (KM)

1.500

13

128,70

1.672

3.000

24

151,55

3.632

5.000

36

183,80

6.602

10.000

60

260,55

15.563


Dokumenti za preuzimanje: