Dokaz o izvorima primanjaPored lične karte, CIPS prijave prebivališta i otvorenog tekućeg računa u nekoj od banaka, podnosilac zahtjeva za mikrokredit treba da obezbijedi i dokaze o izvorima primanja:

1.Podnosilac zahtjeva za mikrokredit koji nema dokumentovana primanja a ostvaruje prihod od ekonomske djelatnosti ili ima druge nedokumentovane prihode:

Obezbijediti ovjerenu izjavu o primanjima koja ne mogu biti dokumentovana na drugi način. Izjavu o primanjima možete preuzeti ovdje:
Izjava

2.Zaposlen kod preduzetnika koji ima registrovan samostalni obrt/djelatnost u zemlji ili inostranstvu:

Obezbijediti pismeni dokaz o tom primanju: jednu platnu listu, ili potvrdu o visini primanja, ili ugovor o radu i izvod tekućeg računa banke na koji se vrši uplata redovnih mjesečnih primanja za prethodni mjesec.

3.Zaposlen kod preduzetnika (DOO, DD, AD) u zemlji ili inostranstvu:

Obezbijediti jedan od pismenih dokaza o tom primanju: platnu listu, ili potvrdu o visini primanja, ili ugovor o radu.

4.Podnosilac zahtjeva za mikrokredit fizičko lice koje ima registrovani samostalni obrt/djelatnost:

Obezbijediti godišnju prijavu poreza na dohodak za prethodnu godinu, ili ovjerenu izjavu o primanjima koja ne mogu biti dokumentovana na drugi način.


5.Ukoliko je namjena mikrokredita pijačna prodaja:

Obezbijediti jedan od dokaza o obavljanju djelatnosti pijačne prodaje.


6.Prihod od izdavanja imovine u zakup:

Obezbijediti ugovor o zakupu ovjeren od strane nadležnog organa i godišnju prijavu poreza na dohodak za prethodnu godinu. Ukoliko nema godišnju prijavu poreza na dohodak za prethodnu godinu mora obezbijediti jedan izvod tekućeg računa banke na koji se vrši uplata zakupnine.

7.Penzioner, korisnik prava na invalidninu, dječijeg dodatka ili druge redovne mjesečne naknade:

Obezbijediti jedan od pismenih dokaza o tom primanju: (ček od penzije, ili ček od invalidnine, ili ček od dječijeg dodatka, ili ček od druge redovne mjesečne naknade ili izvod iz kojeg se vidi da je priliv sredstava iz gore navednih izvora, a za penzionere koji ostvaruju inostranu penziju izvod tekućeg računa banke ili štedne knjižice na koje se vrši uplata redovnih mjesečnih primanja).

8. Zaposlen u državnom preduzeću, javnoj ustanovi ili državnom organu:

Obezbijediti jedan od pismenih dokaza o tom primanju: platnu listu ili potvrdu o visini mjesečnih primanja.Dokumenti za preuzimanje: