Savjeti

Dođite u jutarnjim satima. Ukoliko vam se odobri kredit, novac dobijate na vaš tekući račun isti dan!

"Ovo nigdje nema! Prije sat vremena sam predao zahtjev za kredit, i dok sam u gradu popio kafu, vaš službenik me zove i kaže da je kredit odobren. Svaka vam čast!"
Š.M. iz Brčkog

Ako trenutno koristite kredit u Partner MKF, ili ste koristili kredit nakon 01.07.2014. godine, ponesite samo ličnu kartu i CIPS prijavu prebivališta. Ukoliko već imate otvoren tekući račun, možete ga koristiti, samo je potrebno da vašem kreditnom službeniku predočite broj računa.

Ako prvi puta podnosite zahtjev za mikrokredit u Partner MKF, i živite na teritoriji Republike Srpske, ovjerite kopiju ličnu karte kod notara ili nadležnog opštinskog organa i ponesite original CIPS prijavu prebivališta. Ukoliko već imate otvoren tekući račun, možete ga koristiti, samo je potrebno da vašem kreditnom službeniku predočite broj računa.

Ako prvi puta podnosite zahtjev za mikrokredit i živite na teritoriji Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH,ponesite ličnu kartu i CIPS prijavu prebivališta. Ukoliko već imate otvoren tekući račun, možete ga koristiti, samo je potrebno da vašem kreditnom službeniku predočite broj računa.  Ukoliko vam se odobri mikrokredit, prije potpisivanja Ugovora o mikrokreditu, potrebno je da ovjerite kopiju lične karte kod notara ili nadležnog opštinskog organa.
Dokumenti za preuzimanje: