Blagajne Partner MKF

Partner mikrokreditna fondacija ima 60 poslovnica raspoređenih na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, u sklopu kojih radi 18 blagajni.
Dokumenti za preuzimanje: