Sorak Rajka

Energija doma

Imate li kuću koja je još uvijek bez izolacije i prozore koje treba zamijeniti? Ne možete dovoljno da zagrijete sve prostorije, a ogrjeva nikad dosta? Ovo je mikrokredit za vas koji želite da svoj dom ili poslovni prostor učinite ljepšim i ugodnijim. Dovoljno je da nas pozovete na broj 080 020 207 i mi ćemo doći da se dogovorimo.

Namjena mikrokredita:

-izolacija spoljnih zidova (fasada) i krovova
-zamjena spoljnih prozora
-zamjena spoljnih vrata
-zamjena starih sistema grijanja
-zamjena klasičnih kotlova sistema centralnog grijanja modernim i efikasnijim kotlovima
-za kupovinu bijele tehnike koja minimalno troši energiju

Uslovi mikrokreditiranja:

Iznos mikrokredita: od 1.000 KM do i 10.000 KM

Rok otplate: od 13 mjeseci do i 72 mjeseca

Kamatna stopa fiksna: 17,99% nominalna godišnja kamata (NKS)

Trošak obrade mikrokredita: 2,5% (minimalno 40 KM)

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 19,55%* za mikrokredit u iznosu od 6.000 KM, sa rokom otplate od 48 mjeseci.

*za klijente sa područja Federacije BiH i Brčko distrikta, u obračun troška efektivne kamatne stope (EKS) ulazi nominalna kamatna stopa (NKS), interkalarna kamatna stopa i trošak obrade mikrokredita.

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 19,78%** za mikrokredit u iznosu od 6.000 KM, sa rokom otplate od 48 mjeseci.

**za klijente sa područja Republike Srpske, u obračun troška efektivne kamatne stope (EKS) ulazi nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, plus naknada za obradu mikrokredita i svi drugi troškovi koji nastaju povodom korištenja mikrokredita od strane klijenta (trošak mjenice, ovjera dokumentacije).

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita i obuhvata nominalnu kamatnu stopu, interkalarnu kamatnu stopu, plus naknadu za obradu mikrokredita i sve druge troškove koji nastaju povodom korištenja mikrokredita od strane klijenta (trošak mjenice, ovjera dokumentacije).Dokumenti za preuzimanje: