Mikrokredit za registraciju motornih vozila

Došlo je vrijeme za registraciju vašeg vozila, i to baš kada nemate dovoljno novaca? Ovaj mikrokredit  je namijenjen upravo vama. Samo nas pozovite na besplatan broj 080 020 207 i mi ćemo riješiti vaše probleme na brz i jednostavan način.

Mikrokredit za registraciju motornih vozila se može koristiti isključivo za potrebe registracije putničkih i transportnih sredstava.

Uslovi mikrokreditiranja:

Iznos mikrokredita: od 800 KM do i 1.000 KM

Rok otplate: od 6 do 11 mjeseci

Kamatna stopa fiksna: 6,99% nominalna godišnja kamata (NKS)

Trošak obrade mikrokredita: 40 KM

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 16,17%*  za mikrokredit u iznosu od 1.000 KM, sa rokom otplate od 11 mjeseci.

*za klijente sa područja Federacije BiH i Brčko distrikta, u obračun troška efektivne kamatne stope (EKS) ulazi nominalna kamatna stopa (NKS), interkalarna kamatna stopa i trošak obrade mikrokredita.

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 18,66%**  za mikrokredit u iznosu od 1.000 KM, sa rokom otplate od 11 mjeseci.

**za klijente sa područja Republike Srpske, u obračun troška efektivne kamatne stope (EKS) ulazi nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, plus naknada za obradu mikrokredita i svi drugi troškovi koji nastaju povodom korištenja mikrokredita od strane klijenta (trošak mjenice, ovjera dokumentacije).

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita i obuhvata nominalnu kamatnu stopu, interkalarnu kamatnu stopu, plus naknadu za obradu mikrokredita i sve druge troškove koji nastaju povodom korištenja mikrokredita od strane klijenta (trošak mjenice, ovjera dokumentacije).


Iznos mikrokredita (KM)

Period otplate (mjeseci)

Iznos mjesečne rate (KM)

Ukupno zaduženje (KM)

800

6

136,10

856

900

8

115,50

963

950

10

98,10

1.020

1.000

11

94

1.074Dokumenti za preuzimanje: