Uslovi mikrokreditiranja


Podaci o visini EKS su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite vama najbližoj Partnerovoj poslovnici.