Kako do mikrokredita?

Kako do mikrokredita?

Partner koristi individualnu kreditnu metodologiju. Kreditni službenici pružaju Partnerove usluge u ciljanim opštinama i distribuiraju aplikacije za mikrokredit lično i putem programskih prezentacija i Partnerovih ureda.
Postupak podnošenja zahtjeva za mikrokredit i odobravanja mikrokredita je u potpunosti pojednostavljen. Naime, dovoljno je da klijent pozove kreditnog službenika na mobilni telefon i izjasni se da je zainteresovan za korištenje mikrokredita. Obaveza kreditnog službenika je da odmah izvrši posjetu potencijalnom klijentu (strategija "usluga na pragu"), preda zahtjev za mikrokredit, koji popunjava sam klijent, i sačini preliminarnu evaluaciju.


Kada se zadovolje svi kriteriji i kompletira sva dokumentacija, kreditni službenik prezentira zahtjev za mikrokredit kreditnom odboru na kojem se zahtjev odobrava. Vremenski okvir od momenta kada klijent preda svu potrebnu dokumentaciju za mikrokredit kreditnom službeniku pa do prijema mikrokredita je u prosjeku 3-5 dana. Kada je mikrokredit odobren a ugovor potpisan, klijent prima novac direktno iz lokalne banke.

Dokumenti za preuzimanje: