Finansijska edukacija

KAKO PROCIJENITI ISPLATIVOST KREDITA?

Isplativost kredita prvenstveno ovisi o visini efektivne kamatne stope, traženim instrumentima osiguranja i roku otplate kredita. Kod procjene isplativosti kredita najvažnije je znati tzv. efektivnu kamatnu stopu. Efektivna kamatna stopa (EKS) izražena je u postotku kao i ugovorna kamatna stopa (ona koja se redovno izražava uz ostale kreditne uvjete) s tim da preciznije iskazuje stvarnu cijenu kredita. Također, kod procjene isplativosti kredita, treba imati na umu da je efektivna kamatna stopa u pravilu manja kod kredita s dužim rokovima otplate, jer se jednokratni troškovi kredita raspoređuju na veći broj perioda.
Drugi element po važnosti kod procjene isplativosti kredita su instrumenti osiguranja kredita. Na žalost, kreditna sposobnost tražitelja kredita najčešće nije dovoljna za odobrenje kredita,već se u pravilu traže dodatni instrumenti osiguranja povrata kredita, kao što su žiranti, police osiguranja, depoziti i sl. Zato je za procjenu isplativosti kredita nužno pažljivo odvagati sve tražene instrumente osiguranja koji dodatno opterećuju krajnju cijenu kredita.


Treći element koji analiziramo kod procjene isplativosti kredita je rok otplate. S povećavanjem roka otplate smanjuje se efektivna kamatna stopa i kreditna rata što nam omogućuje uzimanje većeg iznosa kredita. S druge strane, duži rok otplate istovremeno znači da ćemo duže biti kreditno ovisni te da će u konačnici ukupni iznos koji ćemo vratiti banci biti veći. Stoga treba naći kompromisno rješenje, optimalni iznos anuiteta i prihvatljiv rok otplate.

ŠTA JE TO EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)?

Efektivna kamatna stopa je jedinstven način iskazivanja kamatne stope u cilju transparentnosti i lakše usporedivosti uvjeta banaka za kredite i depozite.
Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje koliko kredit klijenta stvarno košta prilikom podizanja i tokom otplate kredita, odnosno kolika je ukupna cijena kredita. Način izračuna EKS-a je jedinstven za sve institucije koje se bave kreditiranjem.

Na visinu efektivne kamatne stope pored redovne, nominalne kamatne stope utječu i podaci kao što su:
- iznos kredita,

- rok otplate kredita,
- visina nominalne kamatne stope na kredit,
- uslovi depozita/garantnog pologa kao instrumenta osiguranja po kreditu,
- iznos naknada i provizija koje se izračunavaju klijentu u postupku odobravanja kredita,
- iznos naknada i provizija poznatih na dan izračuna, koje se izračunavaju klijentu u toku realizacije ugovora o kreditu.


Dakle, ovo su podaci koji se uključuju u obračun efektivne kamatne stope kod kredita.
Podaci koji se ne uključuju u obračun efektivne kamatne stope, a mogu predstavljati dodatni trošak:
- troškovi procjene vrijednosti nekretnina i pokretne imovine
- premije osiguranja ili druge naknade povezane s garancijama i drugim jamstvima kojima se zaštićuje kreditor od mogućih rizika
- notarske naknade
- naknada za pribavljanje zemljišnog izvatka,
- naknada za pribavljanje različitih uvjerenja, potvrda, dozvola i rješenja nadležnih tijela i organa,
- zatezne kamate ili bilo koji drugi troškovi proizašli iz korisnikova nepridržavanja uvjeta ugovora o kreditu,
- valutna klauzula,
- poštarina, troškovi telegrama i telefaksa te ostale slične naknade i provizije,
- troškovi koji nisu poznati na dan izračuna, a mogu nastati u toku realizacije ugovora o kreditu, odnosno ugovora o depozitu.