Solarna energija

Želite smanjiti troškove električne energije?
Želite riješiti problem zagrijavanja prostora?


Mi smo tu da vam pomognemo da uz veoma povoljne uslove, ostvarite svoje želje.


Prednosti mikrokredita za solarne kolektore
:

- povoljna kamatna stopa
- jednostavna procedura odobravanja mikrokredita
- mjesečna rata prilagođena vama
- robni kredit, isporuka solarnog sistema na pragu
- garancija dobavljača
- domaći proizvod u saradnji sa domaćim firmamaKo može koristiti mikrokredit za solarne kolektore?

Mikrokredit za solarne kolektore
se može koristiti u domaćinstvu ili poslovnim objektima za nabavku:


-Solarnih sistema za zagrijavanje vode i dogrijavanje prostor
-Solarnih sistema za grijanje prostora uz podršku peleta, biomase
-Fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije.

Poseban uslov: kredit uz predočenje predračuna uz mogućnost isplate kredita 70% po predračunu i 30% u gotovini na račun klijenta.


Česta pitanja i odgovori:
Najčešće postavljena pitanja i odgovore o solarnim kolektorima možete pronaći ovdje.

Uslovi mikrokreditiranja:

Iznos mikrokredita: od 1.000 KM do i 10.000 KM
Rok otplate: do 60 mjeseci

Grejs period: do 6 mjeseci

Kamatna stopa fiksna: 3,99% nominalna godišnja kamata (NKS)

Trošak obrade mikrokredita: 0%

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 3,99%* za mikrokredit u iznosu od 5.000 KM, sa rokom otplate od 48 mjeseci.

*za klijente sa područja Federacije BiH i Brčko distrikta, u obračun troška efektivne kamatne stope (EKS) ulazi nominalna kamatna stopa (NKS), interkalarna kamatna stopa i trošak obrade mikrokredita.

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 4,09%** za mikrokredit u iznosu od 5.000 KM, sa rokom otplate od 48 mjeseci.

**za klijente sa područja Republike Srpske, u obračun troška efektivne kamatne stope (EKS) ulazi nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, plus naknada za obradu mikrokredita i svi drugi troškovi koji nastaju povodom korištenja mikrokredita od strane klijenta (trošak mjenice, ovjera dokumentacije).

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita i obuhvata nominalnu kamatnu stopu, interkalarnu kamatnu stopu, plus naknadu za obradu mikrokredita i sve druge troškove koji nastaju povodom korištenja mikrokredita od strane klijenta (trošak mjenice, ovjera dokumentacije).


UNESITE SUNCE U VAŠ DOM!

Nama ste važni!

Više informacija možete dobiti ovdje