Kuća/Dom

Došlo je vrijeme da svoj dom učinite ljepšim i ugodnijim. Potrebno vam je više stambenog prostora i trebate izvršiti dogradnju ili preuređenje kuće ili stana? Želite da vaš dotrajali pod zamijenite parketom ili laminatom? Keramičke pločice i sanitarije u vašem kupatilu su dotrajale i treba ih hitno zamijeniti. Za sve to vam je potreban novac. Mi smo tu da vam pomognemo! Brzim rješavanjem zahtjeva za mikrokredit i uslugom na pragu, poboljšajte uslove stanovanja i kvalitet života. Samo nas pozovite na info broj 080 020 207.

Uslovi mikrokreditiranja:

Iznos mikrokredita: od 1.000 KM do i 10.000 KM

Rok otplate: od 13 do i 72 mjeseca

Kamatna stopa fiksna:

- za mikrokredite do i 2.500 KM nominalna godišnja kamata (NKS) je 24,49%

- za mikrokredite preko 2.500 KM do i 5.000 KM nominalna godišnja kamata (NKS) je 22,99%

- za mikrokredite preko 5.000 KM do i 10.000 KM nominalna godišnja kamata (NKS) je 20,99%


Trošak obrade mikrokredita:  2,5% (minimalno 40 KM)

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 22,58%* za mikrokredit u iznosu od 6.000 KM, sa rokom otplate od 48 mjeseci.

*za klijente sa područja Federacije BiH i Brčko distrikta, u obračun troška efektivne kamatne stope (EKS) ulazi nominalna kamatna stopa (NKS), interkalarna kamatna stopa i trošak obrade mikrokredita.

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 22,82%** za mikrokredit u iznosu od 6.000 KM, sa rokom otplate od 48 mjeseci.

**za klijente sa područja Republike Srpske, u obračun troška efektivne kamatne stope (EKS) ulazi nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, plus naknada za obradu mikrokredita i svi drugi troškovi koji nastaju povodom korištenja mikrokredita od strane klijenta (trošak mjenice, ovjera dokumentacije).

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita i obuhvata nominalnu kamatnu stopu, interkalarnu kamatnu stopu, plus naknadu za obradu mikrokredita i sve druge troškove koji nastaju povodom korištenja mikrokredita od strane klijenta (trošak mjenice, ovjera dokumentacije).Iznos mikrokredita (KM)

Period otplate (mjeseci)

Iznos mjesečne rate (KM)

Ukupno zaduženje (KM)

1.000

13

87,20

1.172

5.000

36

188,00

6.876

7.000

42

230,30

9.780

10.000

54

278,10

15.150

Dokumenti za preuzimanje: