Opšte odredbe

Opšte uslove poslovanja, koji stupaju na snagu 21.11.2017. godine, možete preuzeti u dokumentu:
Opšti uslovi poslovanja 21.11.2017. godine.