Partner 500

Partner 500

 

Apliciraj za kredit u nekoliko koraka putem vibera.

Više nego jednostavno!

Bez mjenice.

Bez polise osiguranja mikrokredita.

USLOVI MIKROKREDITIRANJA

Iznos mikrokredita: 500 KM

Rok otplate: do 12 mjeseci

Naknada za obradu mikrokredita: 40 KM

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunata na godišnjem nivou iznosi:  0%.

 

 PRIMJER OTPLATE KREDITA SA ROKOVIMA I IZNOSIMA RATA:

Primjer Rok otplate
Iznos KM 3 mjeseca 6 mjeseci 9 mjeseci 12 mjeseci
500 167 83 56 42

 

PRIMJER OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE (EKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom ovjere prateće dokumentacije:

Iznos KM Rok otplate mjeseci NKS %

Troškovi obrade KM

Troškovi ovjere dokumenta KM

EKS %

Iznos rate KM
500 12 0,00 40 5

19,41%

41,70

Mikrokredit se odobrava u KM valuti. Mikrokredit se ugovara sa valutnom klauzulom, a ista se vezuje za EUR valutu prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBiH) važećem na dan zaključenja ugovora. 

ONLINE UPIT

Preporučujemo vam i sljedeći sadržaj

Prijavite se na naš newsletter