Ranč u srcu bosanske krajine


U selu Ćetojevići, dvadesetak kilometara udaljenom od opštinskog središta Laktaša, na velikom porodičnom imanju, koje po mnogo čemu liči na pravi ranč, živi devet članova domaćinstva Rajić. Prema starim, nekada većinskim običajima u našim krajevima, Rajići dijele isti dom i rade u zajedničkom gazdinstvu, baveći se isključivo poljoprivredom. Vlasnici su oko 70 duluma plodnog zemljišta, na kome uzgajaju različite vrste žitarica, voća i povrća. U svojim štalama i oborima imaju muzne krave, tovne svinje i stado ovaca. Potpunom ugođaju ranča na njihovom imanju najviše doprinosi par konja koji služe za obavljanje poljoprivrednih radova, ali i za jahanje i pokazivanje. Domaćinstvo se održava na tradicionalan način, gdje se sve što je potrebno za život, uglavnom osigurava sopstvenim radom. 

"Način na koji živimo i radimo ima brojne prednosti i teškoće. Partner je došao i do nas i shvatili smo da nam je puno lakše ako uzimamo novac od njih, iskoristimo ga za nabavku stoke ili sjetvu, i onda posuđeni novac vraćamo u mjesečnim ratama."