Slide background

Adis Čičiković

Adis ove zime « ugrijao » svoju porodicu. Da sam mogao ovo bih uradio i ranije. Sada trošimo puno manje ogrjeva i sa relativno malo sredstava.

> saznajte više
Slide background

Bećir Demirović

Bećir najveći dio vremena provodi u svom petogodišnjem šljiviku u kojem je zasađeno 250 voćki.

> saznajte više
Slide background

Đulaga Smajić

U svijetu pčela i meda, skoro 30 godina se Đulaga Smajić iz naselja Babajići, koje se nalazi u blizini Tojšića, bavi pčelarstvom, i njegov pčelinjak trenutno broji oko 100 društava.

> saznajte više
Slide background

Ekrem Taletović

Kako sam vidio, od jednog gljivarnika poput mog, porodica koja se isključivo bavi tim poslom, može da pokrije sve troškove.

> saznajte više
Slide background

Pero Ignjić

Živim i radim u takvim predjelima gdje se sve ne može obaviti mehanizacijom, pa mi je konj bio neophodan.

> saznajte više
Slide background

Suzana Javorac

Da nisam uzimala njihove kredite i nabavljala robu, ne bih imala ovaj asortiman i prodaju.

> saznajte više
Slide background

Anto Dragić

Anto i Jelena Dragić su bili među najuspješnijim poljoprivrednicima u odžačkom kraju i na svom imanju, koje se nalazi na periferiji naselja Vojskova, bavili su se voćarstvom, uzgojem različitih vrsta žitarica i krmnog bilja, a držali su koze i svinje

> saznajte više

kako vam možemo pomoći?