Kroz energijsku efikasnost povećajte komfor vašeg doma i ostvarite uštede, uz mogućnost odgođenog plaćanja glavnice (mjesečno se uplaćuje samo kamata).

Svako ulaganje u energijsku efikasnost stambenog objekta donosi povećan komfor, ali i znatne uštede.

 • Zamjenom starih prozora i vrata energetski efikasnim za prosječni stambeni objekat (kuća), može se ostvariti ušteda novca između 400 KM i 780 KM godišnje.
 • Zamjenom sistema grijanja (kotlovima na pelet i biomasu, toplinskim pumpama, parnim ili gasnim turbinama, itd.) ostvarite uštedu novca između 300 KM i 585 KM godišnje.
 • Postavljanjem termo-izolacije debljine 10 cm na vanjski dio objekta moguća je ušteda između 320 KM i 580 KM godišnje.

Ukoliko investirate u jednu mjeru (na primjer zamijenite prozore), dobijate donaciju od 15% od ukupne vrijednosti fakture.

Ukoliko investirate u dvije i više mjera (na primjer zamjenite prozore i nabavite kotao na pelet), dobijate donaciju od 20% od ukupne vrijednosti fakture.

Kako ostvariti donaciju?

 1. Odaberete dobavljača za prozore i vrata/termo-izolaciju/grijanje/solarne sisteme i uzmete predračun.
 2. Na osnovu predračuna aplicirate za mikrokredit u Partner MKF.
 3. Kada dobijete kreditna sredstva, kupite odabrani proizvod.
 4. Kada ugradite proizvod, donesete fiskalni račun u Partner MKF.
 5. Sljedeći mjesec na vaš račun dobijete donaciju u iznosu od 15 – 20% vrijednosti fakture.  

Prihvatljive tehnologije su navedene u Tehnološkom selektoru

 

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za kredit je lična karta i CIPS prijava prebivališta. Sve ostalo ćete dogovoriti sa našim službenicima.

Uslovi mikrokreditiranja

Iznos mikrokredita: od 2.000 KM do 10.000 KM.

Rok otplate: od 3 mjeseca do 120 mjeseci.

Grejs period: do 6 mjeseci.

Bez naknade za obradu mikrokredita.

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunata na godišnjem nivou iznosi 17,99%.

Primjer izračuna efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom mjenice i ovjere prateće dokumentacije:

Iznos KM
Rok otplate
mjeseci
NKS
%
Troškovi obrade %

EKS %

10.000
120
17,99
0

19,61

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

ONLINE PRIJAVA

Želite podnijeti zahtjev za mikrokredit?

Popunite našu online aplikaciju i kontaktirat će vas nadležni kreditni službenik. Molimo popunite sva polja i unesite vaše važeće podatke.

Potvrđujem svoju saglasnost da Partner MKF u svrhu obrade ovog zahtjeva može:

 • Izvršiti provjeru mojih kreditnih zaduženja i kreditne istorije iz bilo kojeg zakonskog izvora
 • Pismeno ili usmeno komunicirati sa svim punoljetnim članovima mog domaćinstva u svrhu prikupljanja informacija vezanih za obradu zahtjeva
 • Obrađivati moje lične podatke na zakonom propisan način
 • Prikupljene lične podatke automatizovano obrađivati i koristiti za svoje potrebe, te ih dostavljati drugim institucijama u skladu sa važećim zakonima
 • Obustaviti postupak obrade zahtjeva u slučaju da odbijem dati tražene lične podatke

Upoznat/ta sam da imam pravo pristupa u lične podatke koji su upisani u svrhu obrade zahtjeva te da imam pravo zahtijevati ispravku u slučaju da su ti podaci netačni.

Upoznat/ta sam da Partner MKF zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa Opštim uslovima poslovanja Partner MKF, te da iste prihvatam popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva.