Donacija Udruženju "Rastimo srećno" iz Rogatice

09.10.2018 u 09:26

Partner MKF nastavlja akciju doniranja kancelarijskog namještaja i računarske opreme. Ovaj put, kancelarijski namještaj i računarsku opremu smo donirali Udruženju za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Rastimo srećno“ iz Rogatice.

Osnovni programski cilj i zadatak ovog Udruženja je pružanje pomoći i podrške djeci i omladini sa posebnim potrebama.

Predsjednik udruženja, Ćebić Mile, se zahvalio na donaciji i izvrsnoj saradnji sa Partner MKF.