Partner MKF odabrao škole za donacije laptopa učenicima
 

20.04.2020 u 20:39

Partner MKF je nakon prispjelih 273 zahtjeva škola iz cijele BIH, da dostave podatke o učenicima iz socijalno ugroženih porodica i nakon akcije „Partner MKF donira 100 laptopa učenicima“, završila odabir škola, čiji će učenici dobiti donaciju. Partner je ovu akciju proširio sa donacijom još 50 laptopa, tako da će ukupno biti donirano 150 laptopa. 

Ovo je samo jedna u nizu akcija kojom Partner želi da se uključi u prevazilaženje ove teške situacije izazvane pandemijom virusa korone.

Ostanimo kući i učimo!

Spisak škola čiji su učenici kao donaciju dobili laptop:

R.br.

Naziv škole

Opština

1

Osnovna škola  "21.mart" Matuzići

Doboj Jug

2

JU Osnovna škola "Sveti Sava"

Rogatica

3

JU Osnovna škola "Branko Ćopić"

Prnjavor

4

JU Osnovna škola "Dositej Obradović" Suvo Polje

Bijeljina

5

JU Osnovna škola "Glavatičevo"

Konjic

6

JU Osnovna škola "Sveti Sava" Dubrave

Gradiška

7

JU Osnovna škola "Kiseljak"

Kiseljak

8

JU Osnovna škola "Petar Kočić" Sjenina Rijeka

Doboj

9

JU Osnovna škola "Omer Mušić" Brežani

Kakanj

10

Mješovita srednja škola "Travnik"

Travnik

11

JUOŠ "Gata Ilidža -Vrsta"

Bihać

12

JU Gimnazija "Edhem Muladić"

Maglaj

13

JU Osnovna škola „Muhsin Rizvić“

Fojnica

14

JU MSŠ "Teočak"

Teočak

15

JU Osnovna škola "Bukinje"

Tuzla

16

JU Centar Srednjih škola "Trebinje"

Trebinje

17

JU Prva osnovna škola "Brčko"

Brčko

18

JU Srednjoškolski centar "Srebranica"

Srebrenica

19

JU Osnovna škola "Savfet-beg Bašagić"

Breza

20

JU Mješovita srednja Škola Čelić

Čelić

21

JU Osnovna Škola "Rainci Gornji"

Kalesija

22

JU Osnovna škola  "Fra Grga Martić" Ozimice

Žepče

23

JU Prva osnovna škola Srebrenik

Srebrenik

24

JU Srednja škola "Nikola Tesla"

Teslić

25

JU MSŠ "Profesor Omer Filipović"

Ključ

26

JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla"

Vukosavlje

27

Osnovna škola "Marko Marulić"

Ljubuški

28

JU osnovna škola "Malešići"

Gračanica

29

JU MSŠ "Bosanski Petrovac"

Bosanski Petrovac

30

JU Osnovna škola "Vuk Karadžić"

Ugljevik

31

JU "Treća Osnovna škola" Oborci

Donji Vakuf

32

JU Osnovna škola "Kladanj"

Kladanj

33

JU Osnovna škola "Đurđevik"

Živinice

34

JU Osnovna škola "Mehmed-beg Kapetanović" Srnice

Gradačac

35

Osnovna škola KŠC "Sveti Pavao" Zenica

Zenica

36

JU ISŠ "Dr.Husein Džanić"

Velika Kladuša

37

Osnovna škola "Voljice"

Gornji Vakuf

38

Osnovna škola "Sveti Sava"

Bileća

39

Srednjoškolski centar "Gaudeamus"

Banja Luka

40

JU Osnovna škola "Aleksa Šantić"

Banja Luka