Smanjenje utroška energije uz primjenu energetski efikasnih materijala, uređaja, sistema i tehnologija

20.01.2020 u 14:49

Da li znate da efikasno korištenje energije podrazumijeva primjenu energetski efikasnih materijala, uređaja, sistema i tehnologija, s ciljem smanjenja utroška energije uz postizanje istog efekta (toplinskog, rashladnog, rasvjete, procesa kuhanja, pranja...)?
Uložite u mjere energijske efikasnosti u vašem domaćinstvu kroz mikrokredite u Partner MKF i ostvarite povrat u iznosu od 15% do 20% od vrijednosti investicije.
Više na: https://www.partner.ba/zelim-topliji-dom