Donacija KUD-u "Puračić" iz Puračića

Partner mikrokreditna fondacija je nastavila sa donacijom kancelarijskog namještaja i računarske opreme javnim ustanovama, udruženjima i zadrugama. Ovoga puta je to bilo Udruženje građana Kulturno umjetničko društvo „Puračić“ iz Puračića.

KUD „Puračić“ nastavlja tradiciju KUD-a „Jedinstvo“ koje je djelovalo od 1945. godine. Društvo trenutno broji preko 160 aktivnih članova koji djeluju kroz 10 sekcija: folklorna, muzička, horska, dramska, ritmička, likovna, sekcija njegovanja sevdalinke, eko sekcija, sekcija žena, etno sekcija „Puračka sehara“. Uz brojne nastupe u Bosni i Hercegovini društvo je nastupalo u Turskoj i Austriji.

Predsjednik Udruženja građana KUD-a „Puračić“, Hazim Osmanović, zahvalio se na donaciji i odličnoj saradnji sa Partner MKF.

Prijavite se na naš newsletter