Poslovnice i blagajne


Poslovnice

Adresa: Milana Rakića 9A, 78000 Banja Luka

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

066/286-195

065/285-384

061/106-709

065/206-893

066/286-187

066/285-385

066/615-657

Adresa: Branilaca Banovića bb, 75290 Banovići

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061 675 774

062 377 573

Adresa: V Korpusa 25, 77000 Bihać

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/388-187

062/381-817

061/899-602

Adresa: Svetog Save bb, 76300 Bijeljina

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

066/286-157

065/007-164

065/489-406

065/008-830

Adresa: Svetog Save bb, 75420 Bratunac

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/319-158

Adresa: Klosterska bb, 76000 Brčko

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/489-400

065/095-126

066/710-365

065/489-216

Adresa: Džemala Bijedića bb, 71370 Breza

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/380-584

061/968-249

Adresa: Terzići br. 1, 70230 Bugojno

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/348-426

062/799-352

Adresa: SPB Peline blok I, Lamela II, Gojka Šuška bb Čapljina, 88300

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

Čapljina: 062/754-081

Čapljina: 063/185-464

Adresa: Cazinskih brigada bb, 77220 Cazin

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/930-923

061/675-783

062/993-908

062/413-886

061/968-249

Adresa: Kralja Petra br 1, 74400 Derventa

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/254-181

065/490-583

Adresa: Stefana Prvovjenčanog 25, 74000 Doboj

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/894-606

066/700-415

066/682-154

062/346-267

065/160-510

Adresa: Bosanska bb, 71270 Fojnica

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/348-431

061/520-329

Adresa: Ferida Dizdarevića bb, 73000 Goražde

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

066/700-414

066/299-157

Adresa: Sultan Mehmeda Fatiha II, 75320 Gračanica

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/432-288

062/991-360

062/991-227

061/960-531

Adresa: Huseina kapetana Gradaščevića bb, 76250 Gradačac

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/675-793

061/569-586

061/960-422

061/148-771

Adresa: Mitropolita Georgija Nikolajevića bb, 78400 Gradiška

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

066/913-247

065/077-773

066/709-412

061/754-720

Adresa: Džamijska 4, 71240 Hadžići

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/348-326

061/675-797

Adresa: Rustempasina 54, 71210 Ilidža

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/348-513

061/674-416

Adresa: Bosanski put 219, 71380 Ilijaš

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/675-784

062/752-688

Adresa: Hilandarska broj 30, 71123 Istočno Sarajevo

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

062/410-402

062/753-603

Adresa: Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb, 70101 Jajce

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/464-576

062/381-247

Adresa: Braće Kotorić bb, 74264 Jelah

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/675-788

062/502-347

062/502-348

062/502-349

Adresa: Alije Izetbegovića, Lamela niz A, prostor 8A, 72240 Kakanj

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/360-490

061/675-796

062/459-596

061/960-179

Adresa: Kalesijskih brigada bb, 75260 Kalesija

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/567-536

061/674-414

061/969-883

Adresa: Josipa Bana Jelacica bb, 71250 Kiseljak

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/360-488

062/753-079

Adresa: Avdage Hasica 10, 75270 Kladanj

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/281-329

Adresa: Samarić bb

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/675-792

Adresa: Rajka Dukića 3, 78230 Kneževo

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/968-897

Adresa: Trg Državnosti bb, 88400 Konjic

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/380-582

061/569-592

063/724-918

Adresa: Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/305-812

066/490-563

065/875-671

Adresa: Svetosavska 10, 79249 Kozarska Dubica

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

066/709-411

066/913-037

Adresa: Mladena Stojanovića 7, 78250 Laktaši

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/305-810

065/094-329

Adresa: Lukavačkih brigada br.2, 75300 Lukavac

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/569-584

061/640-012

062/346-571

061/675-782

Adresa: Viteška 7, 74250 Maglaj

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/400-675

Adresa: Trg Jovana Raškovića, 74480 Modriča

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/490-584

065/487-713

062/457-902

065/489-409

063/138-410

Adresa: Bulevar Narodne Revolucije 3, 88000 Mostar

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/348-551

062/261-871

062/261-877

062/381-817

Adresa: Petra Pecije 15, 79220 Novi Grad

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

066/913-076

066/710-363

Adresa: Branilaca grada bb , 71340 Olovo

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/674-410

Adresa: Majora Milana Tepića M-1, lamela B 10, lokal broj 4, ulaz L-B, prizemlje, 79000 Prijedor

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/305-814

065/247-680

066/706-470

065/489-217

066/800-161

061/728-251

Adresa: Milana Nagradića 3, 78430 Prnjavor

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/289 004

066/709-533

062/499-244

Adresa: Srpske sloge bb, 73220 Rogatica

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

066/358-705

066/706-471

Adresa: Prijedorska bb, 79260 Sanski Most

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/371-873

062/216-505

062/993-835

Adresa: 206 Viteške brigade bb, 75411 Sapna

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/957-124

062/991-224

Adresa: Merhemica trg bb

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/793-824

061/535-805

Adresa: 11 Novembar bb, 78420 Srbac

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/073-618

065/073-621

Adresa: 21. Srebrenicke brigade bb, 75350 Srebrenik

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/823-027

061/300-893

062/755-070

Adresa: Karađorđeva bb, 74270 Teslić

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/225-378

065/237-443

Adresa: Trg Grada Leipziga bb, 72270 Travnik

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/348-493

061/803-531

062/753-351

061/960-163

Adresa: Trebinjskih brigada bb, 89101 Trebinje

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

066/028-704

066/692-543

065/237-628

066/692-515

Adresa: 15. maja bb Tržni centar Sjenjak, 75000 Tuzla

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/612-004

062/542-526

061/968-232

Adresa: Džafer mahala 26, Tuzla 75000

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/932-286

061/674-415

062/346-380

061/960-303

Adresa: Karađorđeva bb, Lamela A, 76330 Ugljevik

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

066/700-413

066/490-534

Adresa: Zvijezda K-3, 71330 Vareš

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/675-786

Adresa: Zuhdije Žalića 10, 77230 Velika Kladuša

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/755-177

Adresa: Alije Izetbegovića 9, 71300 Visoko

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/675-789

061/520-350

061/960-386

Adresa: Hrvatskih branitelja bb, 72250 Vitez

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/137-290

Adresa: Ilije Bircanina br. 5, 75440 Vlasenica

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/489-408

061/968-414

Adresa: Spasoja Blagovčanina 15, 71320 Vogošća

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/410-404

061/968-393

Adresa: Maršala Tita bb., 72220 Zavidovići

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

061/401-728

062/400-676

061/968-208

062/381-817

Adresa: Vojvodica Put 72000 Zenica

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/360-487

062/463-515

062/463-516

061/683-042

062/823-193

Adresa: Alije Izetbegovića 75270 Živinice

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.


Kreditni službenici:

062/979-909

062/979-908

062/348-432

062/542-977

Adresa: Karađorđeva S-44 75400 Zvornik

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50


Kreditni službenici:

065/414-915

065/875-682

066/135-325

Blagajne

Adresa: Milana Rakića 9A, 78000 Banja Luka

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50

Adresa: Svetog Save bb, 76300 Bijeljina

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50

Adresa: Klosterska bb, 76000 Brčko

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50

Adresa: Stefana Prvovjenčanog 25, 74000 Doboj

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50

Adresa: Sultan Mehmeda Fatiha II, 75320 Gračanica

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.

Adresa: Huseina kapetana Gradaščevića bb, 76250 Gradačac

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.

Adresa: Braće Kotorić bb, 74264 Jelah

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.

Adresa: Alije Izetbegovića, Lamela niz A, prostor 8A, 72240 Kakanj

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.

Adresa: Kalesijskih brigada bb, 75260 Kalesija

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.

Adresa: Lukavačkih brigada br.2, 75300 Lukavac

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.

Adresa: Majora Milana Tepića M-1, lamela B 10, lokal broj 4, ulaz L-B, prizemlje, 79000 Prijedor

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:45 do 16:10. PETAK: 07:45 do 14:05. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50

Adresa: 21. Srebrenicke brigade bb, 75350 Srebrenik

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.

Adresa: Trg Grada Leipziga bb, 72270 Travnik

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.

Adresa: 15. maja bb Tržni centar Sjenjak, 75000 Tuzla

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.

Adresa: Džafer mahala 26, Tuzla 75000

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.

Adresa: Alije Izetbegovića 9, 71300 Visoko

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.

Adresa: Vojvodica Put 72000 Zenica

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.

Adresa: Alije Izetbegovića 75270 Živinice

Radno vrijeme poslovnice: PONEDJELJAK - ČETVRTAK: 07:40 do 16:50, PETAK: 07:40 do 13:55. PAUZA za dezinfekciju prostorija: 11:30 do 11:50.