Donacija Udruženju "Lotos" iz Zenice

Partner MKF nastavila je akciju donacija u mjesecu oktobru. U pitanju je donacija kancelarijskog namještaja Udruženju za zaštitu mentalnog zdravlja djece i odraslih osoba „LOTOS“ iz Zenice.

Udruženje je počelo sa radom 1993. godine. Misija ovog udruženja je zaštita mentalnog zdravlja, integracija mentalno hendikepirane djece i omladine, međusobna podrška porodicama sa invalidnim članovima, rad sa talentovanom djecom, omladinski aktivizam, edukacija i zaštita okoline, razvoj dobrovoljnog sektora i izgradnja tolerancije u lokalnoj zajednici.

Predsjednik Upravnog odbora udruženja, Selma Hadžihalilović, zahvalila se na donaciji i izvrsnoj saradnji sa Partner MKF.

Prijavite se na naš newsletter