Fasadna boja - faktor uticaja na potrošnju energije

DOM KOJI DOBIJA 1200x600.jpg

Da li znate da boja fasade utiče na temperaturu unutrašnjih prostorija?

Ukoliko koristite svijetlije boje sa reflektirajućom površinom za fasadu, znatno smanjujete potrebe za hlađenjem u ljetnom periodu.

Odgovarajućom fasadom smanjujete i količinu energenta koji koristite za grijanje, a samim tim i količinu CO2 koju emitujute u atmosferu.

Finansiranje izolacije vajnskih zidova i efikasne sisteme grijanja omogućava vam Partner MKF kroz posebnu kreditnu liniju uz koju ostvarujete povrat na investiciju u iznosu od 15% do 20%.

Više na: https://www.partner.ba/zelim-topliji-dom

Prijavite se na naš newsletter