Hej al' je brzo!

1170x450_Av4.jpg

Mikrokredit odobren isti dan!

 

Uslovi mikrokreditiranja

Iznos mikrokredita: od 400 KM do 1.000 KM

Rok otplate: do 12 mjeseca

Naknada za obradu mikrokredita: 50 KM

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunata na godišnjem nivou iznosi:  0%.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za kredit je lična karta, dokaz o primanjima (npr. platna lista) i CIPS prijava prebivališta. Sve ostalo ćete dogovoriti sa našim službenicima.

PRIMJER OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE (EKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom ovjere prateće dokumentacije:

 

     Iznos KM     

    Rok otplate   

mjeseci

      NKS %     

    Troškovi    

   obrade KM

     EKS %    

1.000

12

0,00

 50

11,12

 

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

Primjeri otplate sa iznosima rata

 

Iznos kredita

(KM)

Rok otplate sa iznosima rate (KM)

3 mjeseca

6 mjeseci

9 mjeseci

12 mjeseci

400

133

67

44

33

600

200

100

67

50

800

267

133

89

67

1.000

333

167

111

83

Izračun rata je informativnog karaktera

ONLINE PRIJAVA

Preporučujemo vam i sljedeći sadržaj

Prijavite se na naš newsletter