Javni poziv za dostavu ponuda

Partner grupacija (Partner MKF i MKD) pokreću projekat po principu ključ u ruke, pod nazivom „Uložite u solarnu energiju“, čiji je cilj povećanje primjene solarne energije za stambene i poslovne namjene u BiH. Kroz projekat će se korisnicima projekta omogućiti tehnička podrška, personaliziran pristup, pristup kreditnim sredstvima za ugradnju fotonaponske solarne elektrane za potrebe domaćinstva i/ili biznisa. Postavljanjem fotonaponske solarne elektrane, korisnici postižu uštede u dijelu smanjenih računa za električnu energiju, povećane energijske efikasnosti i neovisnosti, kao i mogućnosti prodaje viška proizvedene energije. Projekat će doprinijeti povećanju vrijednosti nekretnina, smanjenju ugljičnog otiska i poboljšanju ekološke održivosti. Učesnici će imati pristup edukativnim resursima i radionicama kako bi se osigurala dugoročna uspješnost i održivost sistema.

Projekat će se realizovati sa firmama po principu „ključ u ruke“ sa kojima će Partner grupacija zaključiti ugovore o poslovnoj saradnji.

Partner grupacija poziva sve zainteresovane firme sa područja BiH, koje su specijalizovane za projektovanje, izgradnju i atestiranje solarnih elektrana za industrijsku i komercijalnu namjenu kao i za vlastite potrebe pravnih i/ili fizičkih lica,  za dostavu prijava za učestvovanje u projektu po principu „ključ u ruke“.

 U okviru projekta, firme će biti obavezne da u ime i za račun klijenta koje je zainteresovano za postavljanje fotonaponske solarne elektrane, a ispunjava uslove za dobijanje mikrokredita, osiguraju:

  • Izradu studije tehno-ekonomske opravdanosti izgradnje.
  • Izradu idejnog rješenja solarne elektrane.
  • Izradu idejnog projekta solarne elektrane.
  • Izradu glavnog projekta solarne elektrane.
  • Ishodovanje svih neophodnih dozvola (priključak na mrežu i ostala potrebna dokumentacija).
  • Montažu fotonaponske solarne elektrane.
  • Nadzor nad radom fotonaponske solarne elektrane nakon instalacije, u toku trajanja garantnog roka.

Prijavu možete dostaviti na e-mail adrese selma.j@partner.ba 

Rok za dostavljanje prijava je 20.06.2024. godine, do 16:00 sati.

 Prijava treba da sadrži sljedeće elemente:

  • Prijavu za učestvovanje u projektu sa rješenjem o registraciji i ID brojem firme.
  • Kratak opis djelatnosti (područje rada, operativno područje i reference na prethodnim projektima).

 

 

Prijavite se na naš newsletter