Javni poziv za dostavu ponuda - kafa u brendiranim vrećicama

02.02.2023.

U svrhu sklapanja ugovora o isporuci Partner mikrokreditna fondacija Tuzla poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda za sljedeću nabavku:

  • Nabavka mljevene kafe u brendiranim vrećicama od po 100 gr.

Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje su registrovane za prodaju i distribuciju robe koja je predmet ovog poziva.

Zainteresovana lica mogu preuzeti dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu bez novčane naknade upućivanjem zahtjeva putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba uz dostavljanje kontakt informacija o ponuđaču. U slučaju zahtijeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba                              . Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu i ostavili kontakt informacije.

Rok za dostavljanje ponude je 15.02.2023. godine do 10:00 sati.

Javno prezentovanje ponuda će se obaviti 15.02.2023. godine u 12:00 sati putem Microsoft Teams aplikacije. Jedan sat prije zakazanog termina za prezentovanje ponuda svim ponuđačima koji su uzeli učešće u javnom pozivu, odnosno dostavili ponudu, će biti dostavljen link za prisustvovanje javnom prezentovanju ponuda.  

Naručilac će donijeti odluku o dodjeli ugovora ili poništenju postupka javne nabavke u roku od 15 dana od datuma javnog prezentovanja ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem. Odluka će se donijeti  po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Naručilac zadržava pravo poništenja javnog poziva. Osim toga, naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz dokumentacije potrebne za učešće u javnom pozivu, te u slučaju da je najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku.

Sa odabranim ponuđačem će se pregovarati. Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati.

Prijavite se na naš newsletter