Javni poziv za dostavu ponuda - nabavka i iznajmljivanje novih putničkih motornih vozila

20.01.2023.god, 12:03

U svrhu zaključivanja ugovora o nabavci pozivamo sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće u javnom pozivu za dostavu ponuda za sljedeću nabavku:

LOT 1: nabavka novih putničkih motornih vozila prema sljedećoj specifikaciji:

 • B segment vozila
 • Motor - Benzin, Euro 6
 • Snaga - do 90 KW
 • Zapremina motora - do 1.5 litre
 • Bijela boja
 • Broj vrata – ponuda se može dostaviti za vozila sa 3 ili 5 vrata ili u obje varijante
 • Mjenjač – manuelni
 • Količina: šest (6) vozila

 LOT 2: iznajmljivanje novih putničkih motornih vozila prema sljedećoj specifikaciji:

 • B segment vozila
 • Motor - Benzin, Euro 6
 • Snaga - do 90 KW
 • Zapremina motora - do 1.5 litre
 • Bijela boja
 • Broj vrata – ponuda se može dostaviti za vozila sa 3 ili 5 vrata ili u obje varijante
 • Mjenjač – manuelni
 • Količina: šest (6) vozila

Napomena: u ponudi je potrebno navesti informacije ovlaštenim serviserima za vozila koja su predmet nabavke (naziv firme i lokacija). 

Zainteresovana lica mogu preuzeti dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu bez novčane naknade upućivanjem zahtjeva putem elektronske pošte na adresu ponude@partner.ba uz dostavljanje kontakt informacija o ponuđaču. U slučaju zahtjeva za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se isključivo putem elektronske pošte na adresu mkd@partner.ba . Odgovor će biti dostavljen svim ponuđačima koji su preuzeli dokumentaciju potrebnu za učešće u javnom pozivu i ostavili kontakt informacije.

Rok za dostavljanje ponude je 30.01.2023. godine do 16:00 sati isključivo putem email adrese mkd@partner.ba .

Naručilac će donijeti odluku o dodjeli ugovora ili poništenju postupka javne nabavke u roku od 15 dana od datuma isteka roka za dostavljanje ponuda o čemu će ponuđači biti obaviješteni pismenim putem.

Naručilac zadržava pravo poništenja javnog poziva. Osim toga, naručilac zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuđača ukoliko ponude ne budu odgovarale zahtjevima iz dokumentacije potrebne za učešće u javnom pozivu, te u slučaju da je najpovoljnija ponuđena cijena veća od sredstava koje je naručilac planirao za konkretnu nabavku.

Sa odabranim ponuđačem će se dalje pregovarati. Neblagovremeno dostavljena ponuda se neće razmatrati.

Prijavite se na naš newsletter