Oglas za prijem u radni odnos

22.10.2018 u 10:10

Kreditni službenik:

Područje rada:  Opština Brčko                   1 izvršilac

Mjesne zajednice: Broduša, Gornji Rahić, Maoča, Palanka, Rašljani, Čande, Ćoseti, Islamovac, Prutače, Ograđenovac, Ukelji, Brka i Bukvik.

Područje rada:  Opština Ilijaš                      1 izvršilac

Mjesne zajednice: Dragoradi, Gajevi, Stari Ilijaš, Kamenica, Luka, Malešići, Misoča i Srednje.

Područje rada:  Kotor Varoš                         1 izvršilac

Područje rada:  Opština Lopare                1 izvršilac

Područje rada:  Opštine Ljubuški i Čitluk    1 izvršilac

Područje rada:  Opština Milići                    1 izvršilac

Područje rada:  Opština Modriča              1 izvršilac

Mjesne zajednice: Dugo Polje, Botajica, Garevac, Kladari Donji, Miloševac, Čardak i Borovo Polje i Opština Vukosavlje.

Područje rada:  Opština Orašje                  1 izvršilac

Područje rada:  Opština Petrovo              1 izvršilac

Područje rada:  Opština Prozor Rama    1 izvršilac

Područje rada:  Opština Sanski Most      1 izvršilac

Mjesne zajednice: Dabar, Donji Kamengrad, Gornji Kamengrad,Fajtovci, Husimovci, Kijevo, Kijevci, Kozice, Krkojevci, Podovi, Poljak, Sanski Most-desna obala, Sasina, Skucani Vakuf, Zdena i Bosanski Milanovac.

Područje rada:  Opština Trebinje               1 izvršilac

Područje rada:  Opština Žepče                   1 izvršilac

Mjesne zajednice: Begov Han, Golubinja, Željezno Polje, Želeća, Papratnica, Vitlaci, Ravne, Preko, Opšenik, Žepče ulice: Orlovik, Bukovik, Prva od raskrižja sa ulicom Mala Trzna do Lovačkog doma, Stara cesta, Mala Trzna, Omladinska, Zagrebačka, Mahala, Željeznička, Luke, Berek i Zenički put.

Područje rada:  Opština Žepče                   1 izvršilac

Mjesne zajednice: Tatar Budžak, Ciglane, Goliješnica, Ponijevo, Ozimica, Adže, Ljubatovići, Lug-Brankovići, Vrbica, Globarica, Osova, Lupoglav, Radunice, Vinište, Orahovica, Bistrica, Ljeskovica i Žepče ulice: Stjepana Radića, Prva od raskrižja sa ulicom Mala Trza do opštine, Stjepana Tomaševića, Abdul Vehab Ilhamije, Sarajevska, Anke Topić, Kulina Bana, Radovlje, Novo naselje i Ciglane

Područje rada:  Opština Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža (ugovor o posredovanju)     1 izvršilac

 

GLAVNE ODGOVORNOSTI:

Promocija, izdavanje i kvalitet kreditnog portfolia usmjerenog za individualno komercijalno mikrokreditiranje osoba koje žele da pokrenu ili prošire biznis, čiji su biznisi održivi, ili koji žele da poboljšaju uslove i kvalitet života. Pružanje usluga Partner-a na terenu, neposrednim kontaktom sa potencijalnim korisnicima mikrokredita, kao i putem poslovnih partnera sa kojima zaključuje ugovor o poslovnoj saradnji (zadruge, udruženja, proizvođači, privredni subjekti).  

 

USLOVI ZA PRIJAVU:

 • BiH državljanstvo,
 • VSS (ECTS 180 bodova) iz oblasti ekonomije, marketinga ili društvenih nauka,
 • Vozačka dozvola B kategorije i dobro vozačko iskustvo,
 • Poželjno iskustvo na poslovima prodaje,
 • Poznavanje MS office paketa,
 • Da kandidat  živi na području rada za koje se prijavljuje,
 • Da kandidat poznaje veći broj domaćinstava i ekonomske prilike na navedenom području rada,
 • Organizacijske, prezentacijske, komunikacijske i pregovaračke sposobnosti, izražena kreativnost, fleksibilnost, visoka motivisanost, sposobnost rada u timu, spremnost na terenski rad, spremnost na kontinuiranu edukaciju.

 

Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da su pouzdani i motivisani za radi,
 • Da su fleksibilni u smislu radnog vremena i mjesta rada,
 • Da su spremni da rade u timovima,
 • Da su spremni na naporan rad i putovanja,
 • Da su komunikativni, samostalni, te spremni na kontinuiran aktivni doprinos.

 

NUDIMO:

 • Radni odnos na određeno vrijeme uz mogućnost produženja,
 • Probni rad u trajanju od 3 mjeseca sa mogućnošću produženja do maksimalno 6 mjeseci,
 • Stimulacije za postignute rezultate,
 • Efikasnu tehničku i materijalnu podršku.

 

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem timu, dostavite svoju prijavu putem sljedećeg elektronskog linka:  https://kwiksurveys.com/s/kfpIS1hA

Zadržavamo pravo da razgovor i testiranje obavimo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka zapošljavanja i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka zapošljavanja ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama na period od 6 mjeseci. Za više informacija možete se javiti putem telefona 035 300 250 ili besplatne info linije na broj: 080 020 207.

 

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicija.