Oglas za prijem u radni odnos - Kreditni službenik za opštinu Maglaj - 1 izvršilac

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Mikrokreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid. Partner MKF ima 248 radnika koji rade u 69 ureda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naša misija je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Partner je neprofitna organizacija koja sav višak prihoda nad rashodima usmjerava u plasiranje novih mikrokredita u Bosni i Hercegovini.  Plasiranjem mikrokredita, Partner mikrokreditna fondacija, ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta. Vrijednosti za koje se Partner zalaže u radu sa korisnicima mikrokredita i radnicima su: timski rad, iskrenost, jednakost, odgovornost i učenje.

Želite karijeru u timu jedne od vodećih mikrokreditnih fondacija u BiH? Želite sticati nova iskustva, dinamičan i kreativan posao? Rad u skladu sa najnovijim svjetskim praksama, a sve u cilju ličnog napretka i napretka sredine u kojoj radite? Zadovoljstvo nam je pozvati vas da se javite na sljedeći

Oglas za prijem u radni odnos na poziciju:

Kreditni službenik/kreditni službenik junior za područje opštine Maglaj, 1 izvršilac

Mjesto rada: Maglaj

Područje rada: mjesne zajednice: Kopice, Brezove Dane, Čobe, Radojčići, Novi Šeher, Misurići, Bijela Ploča, Bradići i Maglaj grad – Ulice Sulejman Omerović, Viteška, Aleja Ljiljana (od Viteške do Sulejmana Omerovića Cara), Ulica 1. Mart (od Džino pumpe do AS veleprodaje), Ulica Srebreničkih žrtava rata, Sarajevska, Zenička, Ulica civilnih žrtava rata, Antuna Hangina, Kulina bana, Ulica Mladih, Abdulaha Mahmutagića, Ibrišima Obralića, Ulica 17.novembra 1992, Orsopovačka, Moruška, Tvrđavska, Strmi Sokak, Horina Mahala, Obalsa, Zovlje, Čila, Omerdino Polje, Asima Lošića, Radnička i Šehidska

GLAVNE ODGOVORNOSTI:

Promocija, izdavanje i kvalitet kreditnog portfolia usmjerenog za individualno komercijalno mikrokreditiranje osoba koje žele da pokrenu ili prošire biznis, čiji su biznisi održivi, ili koji žele da poboljšaju uslove i kvalitet života. Pružanje usluga Partner-a na terenu, neposrednim kontaktom sa potencijalnim korisnicima mikrokredita, kao i putem poslovnih partnera sa kojima zaključuje ugovor o poslovnoj saradnji (zadruge, udruženja, proizvođači, privredni subjekti)

USLOVI ZA PRIJAVU:

·        Kreditni službenik VSS (ECTS 180 bodova),

·        Kreditni službenik junior SSS (IV stepen),

·        Poželjno 1 godina iskustva na poslovima prodaje,

·        Aktivno poznavanje rada sa MS office aplikacijama,

·        BiH državljanstvo,

·        Vozačka dozvola B kategorije i dobro vozačko iskustvo,

·        Da kandidat  živi na području rada za koje se prijavljuje, da poznaje veći broj domaćinstava i ekonomske prilike na navedenom području rada,

·        Organizacijske, prezentacijske, komunikacijske i pregovaračke sposobnosti, izražena kreativnost, fleksibilnost, visoka motivisanost, sposobnost rada u timu, spremnost na terenski rad koji je obavezan, spremnost na kontinuiranu edukaciju.

 NUDIMO:

·        Radni odnos na neodređeno vrijeme,

·        Probni rad u trajanju od 3 mjeseca sa mogućnošću produženja do maksimalno 6 mjeseci,

·        Stimulacije za postignute rezultate,

·        Efikasnu tehničku i materijalnu podršku.

 

OD KANDIDATA OČEKUJEMO:

·        Da su pouzdani i motivisani za rad,

·        Da su fleksibilni u smislu radnog vremena i mjesta rada,

·        Da su spremni da rade u timovima,

·        Da su spremni na kontinuiran rad na terenu,

·        Da su spremni na kontinuiranu edukaciju i kontinuiran aktivni doprinos.

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem timu, dostavite svoju prijavu putem elektronskog linka:

https://forms.office.com/e/hkdKh32g8g

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicije.

Zadržavamo pravo da razgovor i testiranje obavimo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka zapošljavanja i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka zapošljavanja ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama na period od 6 mjeseci. Za više informacija možete se javiti putem telefona 035 300 250 ili besplatne info linije na broj: 080 020 207.

Prijavite se na naš newsletter