Oglas za prijem u radni odnos - Kreditni službenik za opštinu Žepče - 1 izvršilac

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Mikrokreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid. Partner MKF ima 256 radnika koji rade u 69 ureda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naša misija je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Partner je neprofitna organizacija koja sav višak prihoda nad rashodima usmjerava u plasiranje novih mikrokredita u Bosni i Hercegovini.  Plasiranjem mikrokredita, Partner mikrokreditna fondacija, ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta. Vrijednosti za koje se Partner zalaže u radu sa korisnicima mikrokredita i radnicima su: timski rad, iskrenost, jednakost, odgovornost i učenje.

Želite karijeru u timu jedne od vodećih mikrokreditnih fondacija u BiH? Želite sticati nova iskustva, dinamičan i kreativan posao? Rad u skladu sa najnovijim svjetskim praksama, a sve u cilju ličnog napretka i napretka sredine u kojoj radite? Zadovoljstvo nam je pozvati vas da se javite na sljedeći

Oglas za prijem u radni odnos na poziciju:

Kreditni službenik/kreditni službenik junior za područje opštine Žepče, 1 izvršilac

Mjesto rada: Maglaj

Područje rada: Opština Žepče (sve mjesne zajednice) 

GLAVNE ODGOVORNOSTI:

Promocija, izdavanje i kvalitet kreditnog portfolia usmjerenog za individualno komercijalno mikrokreditiranje osoba koje žele da pokrenu ili prošire biznis, čiji su biznisi održivi, ili koji žele da poboljšaju uslove i kvalitet života. Pružanje usluga Partner-a na terenu, neposrednim kontaktom sa potencijalnim korisnicima mikrokredita, kao i putem poslovnih partnera sa kojima zaključuje ugovor o poslovnoj saradnji (zadruge, udruženja, proizvođači, privredni subjekti)

USLOVI ZA PRIJAVU:

·        Kreditni službenik VSS (ECTS 180 bodova),

·        Kreditni službenik junior SSS (IV stepen),

·        Poželjno 1 godina iskustva na poslovima prodaje,

·        Aktivno poznavanje rada sa MS office aplikacijama,

·        BiH državljanstvo,

·        Vozačka dozvola B kategorije i dobro vozačko iskustvo,

·        Da kandidat  živi na području rada za koje se prijavljuje, da poznaje veći broj domaćinstava i ekonomske prilike na navedenom području rada,

·        Organizacijske, prezentacijske, komunikacijske i pregovaračke sposobnosti, izražena kreativnost, fleksibilnost, visoka motivisanost, sposobnost rada u timu, spremnost na terenski rad koji je obavezan, spremnost na kontinuiranu edukaciju.

 NUDIMO:

·        Radni odnos na neodređeno vrijeme,

·        Probni rad u trajanju od 3 mjeseca sa mogućnošću produženja do maksimalno 6 mjeseci,

·        Stimulacije za postignute rezultate,

·        Efikasnu tehničku i materijalnu podršku.

 

OD KANDIDATA OČEKUJEMO:

·        Da su pouzdani i motivisani za rad,

·        Da su fleksibilni u smislu radnog vremena i mjesta rada,

·        Da su spremni da rade u timovima,

·        Da su spremni na kontinuiran rad na terenu,

·        Da su spremni na kontinuiranu edukaciju i kontinuiran aktivni doprinos.

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem timu, dostavite svoju prijavu putem elektronskog linka:

https://forms.office.com/e/NSbSqN8n7T

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicije.

Zadržavamo pravo da razgovor i testiranje obavimo samo sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Dostavljanjem prijave kandidati daju saglasnost Partner mikrokreditnoj fondaciji Tuzla da njihove lične podatke, navedene u prijavi, može obrađivati u svrhu provođenja postupka zapošljavanja i na osnovu tih podataka vršiti provjere ličnih karakteristika i profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja postupka zapošljavanja ove podatke pohraniti u svojim službenim evidencijama na period od 6 mjeseci. Za više informacija možete se javiti putem telefona 035 300 250 ili besplatne info linije na broj: 080 020 207.

Prijavite se na naš newsletter