Energija doma

Imate li kuću koja je još uvijek bez izolacije i prozore koje treba zamijeniti? Ne možete dovoljno da zagrijete sve prostorije, a ogrjeva nikad dosta? Ovo je mikrokredit za vas koji želite da svoj dom ili poslovni prostor učinite ljepšim i ugodnijim. Dovoljno je da nas pozovete na broj 080 020 207 i mi ćemo doći da se dogovorimo.

Namjena mikrokredita:

-izolacija spoljnih zidova (fasada) i krovova
-zamjena spoljnih prozora

-zamjena spoljnih vrata

-zamjena starih sistema grijanja

-zamjena klasičnih kotlova sistema centralnog grijanja modernim i efikasnijim kotlovima

-za kupovinu bijele tehnike koja minimalno troši energiju

Uslovi mikrokreditiranja:

Iznos mikrokredita: od 1.000 KM do i 10.000 KM

Rok otplate: od 13 mjeseci do i 72 mjeseca

Kamatna stopa fiksna: 17,99%  nominalna godišnja kamata (NKS)

Trošak obrade mikrokredita:  2,5% (minimalno 40 KM)

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 19,55%* za mikrokredit u iznosu od 6.000 KM, sa rokom otplate od 48 mjeseci.

*za klijente sa područja Federacije BiH i Brčko distrikta, u obračun troška efektivne kamatne stope (EKS) ulazi nominalna kamatna stopa (NKS), interkalarna kamatna stopa i trošak obrade mikrokredita.

Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 19,78%** za mikrokredit u iznosu od 6.000 KM, sa rokom otplate od 48 mjeseci.

**za klijente sa područja Republike Srpske, u obračun troška efektivne kamatne stope (EKS) ulazi nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, plus naknada za obradu mikrokredita i svi drugi troškovi koji nastaju povodom korištenja mikrokredita od strane klijenta (trošak mjenice, ovjera dokumentacije).

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita i obuhvata nominalnu kamatnu stopu, interkalarnu kamatnu stopu, plus naknadu za obradu mikrokredita i sve druge troškove koji nastaju povodom korištenja mikrokredita od strane klijenta (trošak mjenice, ovjera dokumentacije).

Iznos mikrokredita (KM)

Period otplate (mjeseci)

Iznos mjesečne rate (KM)

Ukupno zaduženje (KM)

1.000

13

84,60

1.139,47

3.000

36

106,45

3.886,06

6.000

48

172,15

8.358,43

10.000

60

246,8

14.951,40


Dokumenti za preuzimanje: