Partner MKF učestvuje u međunarodnoj edukativnoj kampanji “Mudro do kredita”

Pod pokroviteljstvom Mikrofinansijskog centra (MFC) – međunarodne organizacije iz Varšave, u 26 finansijskih institucija iz 17 država svijeta, započela je promocija međunarodnih standarda zaštite klijenata i finansijske edukacije. Učesnici kampanje će i ove godine nastojati da što većem broju korisnika mikrokredita i onima koji to žele postati, na jednostavan način pokažu kako što efikasnije upravljati ličnim finansijama. Kampanja „Mudro do kredita“, objedinjuje jednostavan spisak pitanja koja svaki klijent treba sebi da postavi prije nego što uzme kredit, a sve u cilju da se klijenti razumno i sigurno zadužuju.

„Kao i prethodnih godina, Partner mikrokreditna fondacija se aktivno uključila u kampanju „Mudro do kredita“. Partnerovi kreditni službenici će u ovom mjesecu, biti na raspolaganju svima koji žele da nauče kako da se sigurno i odgovorno zadužuju i upravljaju kućnim budžetom. Naš zadatak je, pored plasiranja kredita, da svakodnevno dajemo savjete korisnicima naših usluga, na šta treba da obrate pažnju prije nego što odluče da podignu kredit. Kao odgovoran pružalac usluga, Partner MKF to radi već 20 godina, što je i naše trajno opredjeljenje. Zahvaljujemo se MFC, na podršci u realizaciji ovog, za nas, važnog projekta“, izjavio je Senad Sinanović, direktor Partner mikrokreditne fondacije.

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Kreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid. Partner MKF ima 60 ureda koji su raspoređeni na cijeloj teritoriji BiH. Misija Partnera je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Partner je neprofitna organizacija koja sav višak prihoda nad rashodima usmjerava u plasiranje novih kredita u Bosni i Hercegovini. Plasiranjem kredita, Partner mikrokreditna fondacija, ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta. Na godišnjoj konferenciji Mikrofinansijskog centra (MFC) koja je ove godine održana u Sarajevu, Partner MKF je dobila vrijedno priznanje za izuzetno upravljanje socijalnim učinkom i posvećenost zaštiti klijenata.

Pod pokroviteljstvom Mikrofinansijskog centra (MFC) iz Varšave, započela je promocija međunarodnih standarda zaštite klijenata i finansijske edukacije. Mikrofinansijski centar (MFC) okuplja 111 organizacija (od kojih su njih 77 članice MFI-ja) iz 36 zemalja, koje zajedno pružaju odgovorne mikrofinansijske usluge za preko 1.000.000 klijenata sa smanjenim prihodima.

Kampanja u 2018. godini je počela 1. oktobra i trajati će sve do 31. oktobra. Učesnici kampanje “Mudro do kredita” će i ove godine nastojati da što većem broju korisnika mikrokredita i onima koji to žele postati, na jednostavan način pokažu kako efikasnije upravljati ličnim finansijama. Ova kampanja objedinjuje jednostavan spisak pitanja koja svaki klijent treba sebi da postavi prije nego što uzme kredit, a sve u cilju da se klijenti razumno i sigurno zadužuju.

„Partner mikrokreditna fondacija već petu godinu zaredom aktivno učestvuje u kampanji „Mudro do kredita“. U toku trajanja kampanje, naši kreditni službenici će biti na raspolaganju svima koji žele naučiti nešto više o sigurnom i odgovornom zaduživanju, kao i o upravljanju kućnim budžetom. Partner MKF je od početka rada odgovoran pružalac usluga mikrokreditiranja. Redovno finansijski educiramo naše klijente, pružamo im savjete kako i na koji način da odaberu mikrokredit koji odgovara njihovim potrebama a sve s ciljem da im pomognemo da donesu ispravnu odluku o zaduživanju. Na ovaj način, Partner MKF aktivno radi na sprečavanju njihove prezaduženosti i povećanju finansijske pismenosti stanovništva u BiH. Zahvaljujemo se MFC-u na podršci u realizaciji ovog, za nas izuzetno važnog projekta“ – izjavio je Senad Sinanović, direktor Partner mikrokreditne fondacije.

Partner mikrokreditna fondacija pruža usluge mikrokreditiranja u Bosni i Hercegovini. Kreditne operacije su započele u aprilu 1997. godine uz podršku Mercy Corps/Scottish European Aid. Partner MKF ima 60 ureda koji su raspoređeni na cijeloj teritoriji BiH. Misija Partnera je pružanje finansijskih usluga ekonomski aktivnoj populaciji koja ima otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja. Partner je neprofitna organizacija koja sav višak prihoda nad rashodima usmjerava u plasiranje novih kredita u Bosni i Hercegovini. Plasiranjem kredita, Partner mikrokreditna fondacija, ispunjava i svoje socijalne ciljeve direktno utičući na zaposlenost i stvaranje novih radnih mjesta.

“Mudro do kredita”. Upravljajte dugom – ne dozvolite da dug upravlja vama!

 

 

 

Prijavite se na naš newsletter