Solarni kolektori za zagrijavanje vode jedan su najekonomičnijih vidova grijanja. 

Omogućavaju vam grijanje bez ikakvih troškova.

100% ekološki prihvatljiv proizvod!

Riječ je o robnom mikrokreditu sa veoma povoljnim uslovima:

   - bez troškova obrade zahtjeva,

   - niska kamatna stopa (3,99% NKS),

   - saradnja sa domaćim firmama koje se bave izradom solarnih sistema.

 

Detaljne informacije o sistemima solarne energije možete pogledati na sljedećem linku:  Solarni kolektori

Na istom portalu nalazi se i korisni kalkulator, pomoću koga možete izračunati uštedu dobijenu instalacijom solarnih sistema:  Kalkulator uštede

 

KARAKTERISTIKE MIKROKREDITA:

Mikrokredit se može realizovati kao:

- 100% robni mikrokredit uz predočenje fakture dobavljača,

- 70:30 - kombinacija: robni i gotovinski mikrokredit, minimalno 70% robni mikrokredit koji podrazumjeva isplatu 70% od iznosa odobrenog mikrokredita na transakcijski račun dobavljača, uz predočenje fakture dobavljača i maksimalno 30% od iznosa odobrenog mikrokredita se isplaćuje u gotovini na transakcijski račun korisnika mikrokredita za nabavku potrebnog materijala za montiranje/instalaciju solarnog sistema.

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija koja vam je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za kredit je lična karta i CIPS prijava prebivališta. Sve ostalo ćete dogovoriti sa našim službenicima.

Uslovi mikrokreditiranja

Iznos mikrokredita: od 1.000 KM do 10.000 KM

Rok otplate: od 3 mjeseca do 60 mjeseci

Grejs period: do 6 mjeseci

Bez naknade za obradu mikrokredita.

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunata na godišnjem nivou iznosi 3,99%

Primjer izračuna efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na maksimalan iznos i maksimalan rok otplate, sa uključenim troškom mjenice i ovjere prateće dokumentacije:

Iznos KM
Rok otplate
mjeseci
NKS
%
Troškovi obrade %

EKS %

10.000
60
3,99
0

4,07

Podaci o visini Efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita. Za sve detaljnije informacije, molimo vas da se obratite kreditnom osoblju Partner MKF.

Solarna energija

1000

10.000

3

60

Mjesečna rata (KM)

0

Obračun je informativnog karaktera. Kontaktirajte nas za više informacija.

Otplatni plan
Solarna Energija

Želite podnijeti zahtjev za mikrokredit?

Popunite našu online aplikaciju i kontaktirat će vas nadležni kreditni službenik. Molimo popunite sva polja i unesite vaše važeće podatke.

Potvrđujem svoju saglasnost da Partner MKF u svrhu obrade ovog zahtjeva može:

  • Izvršiti provjeru mojih kreditnih zaduženja i kreditne istorije iz bilo kojeg zakonskog izvora
  • Pismeno ili usmeno komunicirati sa svim punoljetnim članovima mog domaćinstva u svrhu prikupljanja informacija vezanih za obradu zahtjeva
  • Obrađivati moje lične podatke na zakonom propisan način
  • Prikupljene lične podatke automatizovano obrađivati i koristiti za svoje potrebe, te ih dostavljati drugim institucijama u skladu sa važećim zakonima
  • Obustaviti postupak obrade zahtjeva u slučaju da odbijem dati tražene lične podatke

Upoznat/ta sam da imam pravo pristupa u lične podatke koji su upisani u svrhu obrade zahtjeva te da imam pravo zahtijevati ispravku u slučaju da su ti podaci netačni.

Upoznat/ta sam da Partner MKF zadržava sva prava vezana za odbijanje zahtjeva bez dodatnih obrazloženja.

Potvrđujem da sam upoznat/a sa Opštim uslovima poslovanja Partner MKF, te da iste prihvatam popunjavanjem i slanjem ovog zahtjeva.