Učešće na 26. MFC konferenciji „Embracing Diversity for Inclusive Finance“

mcf konferencija.jpg

U organizaciji Mikrofinansijskog Centra (MFC), organizovana je 26. po redu godišnja konferencija „Embracing Diversity for Inclusive Finance“, koja je održana 14. i 15. maja u Krakowu u Poljskoj.

Cilj ove konferencije bio je razmjena iskustava i diskusija o različitim pristupima finansijskoj i socijalnoj uključenosti u izazovnim vremenima, koja su praćena klimatskim promjenama, migracijama stanovništva, masovnoj digitalizaciji i geopolitičkim promjenama, u kojim mikrofinansiranje ima značajnu ulogu u podržavanju otpornosti i osnaživanju različitih i ranjivih zajednica i stanovništva.

Partner, kao dugogodišnja članica MFC-a, podržala je ovu konferenciju, te su na istoj učestvovali članovi Nadzornog i Upravnog odbora, kao i predstavnici menadžmenta.

Pružanjem podrške različitim i ranjivim zajednicama, mikrofinansiranje ima ključnu ulogu u jačanju otpornosti, smanjenju nejednakosti i poticanju socijalne i finansijske uključenosti. Kroz inkluziju različitih ideja, pristupa i konteksta, Partner grupacija kontinuirano razvija inovativna rješenja, koja pomažu našim klijentima da prevaziđu izazove sadašnjice.

Prijavite se na naš newsletter